Življenjski slog po Kneippu

Peti steber po Kneippu povzema vse predhodne in jih združuje v življenjskem slogu. Če se spomnimo, da je Sebastian Kneipp živel pred več kot sto leti in že takrat omenjal področja, ki danes veljajo za aktualna, se lahko zamislimo nad njegovo vizionarsko vlogo na področju preventivnega ohranjanja zdravja.
Živeti tukaj, sedaj in s seboj
Pomembno je znati živeti tukaj, sedaj in s seboj. Zakaj tako? Pomembno je čutiti tisto, kar nam je dano v okolju in v nas samih. Pomembno je počutje posameznika. Le odkrit odnos do sebe in iskrenost do čustvenih stanj ter vsakdanja pozornost na pomen misli nas lahko pripeljejo do stanja telesa in duha, ki sta nerazdružljiva. Tako lahko človek s polnostjo sprejema vse, kar mu življenje ponuja na njegovi poti. Doživetja, ki se izmenjujejo čez dan, so lahko dobra ali slaba. V vsakem primeru oblikujejo pot in odzive, ki nam pravijo, kaj smo spoznali in se naučili iz vsega tega.
Kako zaključite dan?
Poredkoma se zavemo tega, kaj doživljamo, kaj čutimo in kako to vpliva na nas. Se vprašate, kaj ste doživeli, kaj ste počeli …? To je način življenja, ko razumemo, da nas spoznanja vodijo k spremembam. Potrudimo se živeti z ljudmi in med njimi. Vzemimo vse, kar nam taka komunikacija nudi. Pomembna je harmonija dogajanja. Vse to pomeni, da negujemo praznovanja, srečanja in skupna doživljanja vsega lepega in ugodnega.
Ob tem velja poudariti, da je podpora družine v kakršni koli obliki močan dejavnik uspeha in zadovoljstva posameznika. V slogu, ki ga živimo, bodimo svetle točke vsakdanjika v vseh vrstah odnosov.
Potrudite se pozabiti vse materialne stvari, ki vas ne razveseljujejo oz. vam prinašajo zadovoljstvo le za kratek čas. Pomembno je, da se odpravite v naravo in si vzamete čas ter spoznate, kako vas lahko narava izpolnjuje in s čim razveseljuje.
V življenju izberimo svetlobo namesto sence.

Maja Artenjak
Predsednica Društva Kneipp Vrhnika