Bolj kot vemo kaj delamo, bolj je vse kar delamo prav

AEQ Klinična somatika™ uči, kako se s pomočjo telesnih gibov ter njihovim čutenjem in razumevanjem, zavedamo svojih vzorcev.

Treningi v času poletnih počitnic

V poletnem času je vadba v naravi bolj učinkovita pod strokovnim vodstvom.

Zdravilna moč vode

Katerakoli oblika gibanja v vodi – plavanje, vodna aerobika, hoja in tudi bolj kot ne le namakanje – je dobra za telo in za naše počutje.

Pomen prostega časa in razvedrila v starosti

Pri delu s starimi opazim, da jim razne aktivnosti zelo koristijo hkrati pa povedo, da jim počitek in čas, ki ga imajo samo zase tudi veliko pomeni.

Oblikovanje telesa pred poletjem

Trenerji se vse pogosteje srečujemo s posamezniki, ki želijo v kratkem času narediti spremembe na telesu.

Pomen hidracije med vadbo

Hidriranost pomeni stanje vode v organizmu, hidracija pa regulacija (torej predvsem nadomeščanje) izgubljene tekočine z vnosom.

Nasveti za ustrezen vnos tekočin

Pitje med aktivnostjo ima dve funkciji. Prva je nadomeščanje telesne tekočine, ki smo jo izgubili z znojenjem in dihanjem, druga je zagotavljanje...

Pomen hidracije za optimalno zmogljivost športnika

Primerna hidracija ima pomembno vlogo pri optimalni zmogljivosti športnika.

Prednosti osebnega trenerja pri vadbi

Odgovornost vsakega trenerja je prepoznati posebnosti vadečega, omejitve pri gibanju, opaziti deformacije telesa, povprašati o morebitnem...