Pomen prostega časa in razvedrila v starosti

Veliko govorimo o tem kako pomembno je, da se stari ljudje zaposlijo s športnimi aktivnostmi in s tem ohranjajo gibljivost, vitalnost in samostojnost pri vsakodnevnih opravilih.  Delo je osnovna človekova potreba in pripomore k preživetju. Človek brez dela lahko kaj kmalu občuti nelagodje, osamljenost, občutek, da je odveč, nepotreben, odvisen, nemočen in prazen. 
S staranjem človek vedno težje spreminja svoj utečen življenjski stil- to so pokazale številne študije. Kot je že znano imamo močno povezano med umom in telesom. In ravno zato je potrebno veliko napora, da človek spremeni navade. Zelo dobro je, da  tudi stari ljudje čimprej najdejo prostočasne aktivnosti, ki pomirjajo in hkrati omogočijo počitek ter nov zagon. In zato je najpomembnejše, ravnovesje med delom in počitkom. Brez tega ravnovesja začne človek slabeti, nima več moči in volje za delo, slabi pa tudi imunski sistem, kar pripelje do bolezni. Na izbiro je veliko dejavnosti za aktiven počitek:
  • branje spodbudnih knjig,
  • poslušanje radia in gledanje televizije,
  • reševanje križank,
  • barvanje mandal,
  • štrikanje.
Pri delu s starimi opazim, da jim razne aktivnosti zelo koristijo hkrati pa povedo, da jim počitek in čas, ki ga imajo samo zase tudi veliko pomeni. Velik pomen ima tudi, ohranitev smisla za humor. S smehom ljudje bistveno lažje sprejemamo svet.
Vse aktivnosti za aktivni počitek lahko začnemo vpeljevati že v mladosti v naš življenjski stil, da ne bomo imeli prevelikih težav pri spreminjanju navad v starosti.

Sabina Laknar, dipl.m.s.
Bownova terapevtka
Emmett terapevtka EP1, WD