Biti zelo zaposlen ne pomeni biti tudi produktiven

Življenje brez potrebe po dokazovanju drugim o lastni pomembnosti, je bolj izpolnjeno tako poslovno kot zasebno.

Vsi pridobijo z napredovanjem posameznika

Stagniranje ni prava rešitev za nikogar.

Kdo je odgovoren za ustvarjanje blagovne znamke delodajalca?

Naslovno vprašanje ima najkrajši možni odgovor – vsi sodelavci tako v vertikalni kot horizontalni smeri. Vsaj neformalno.

Ljudje so najvrednejša blagovna znamka

Vse informacije, ki jih neka blagovna znamka sporoča, so oblikovali ljudje – za ljudi.

Koncept blagovne znamke delodajalca na trgu dela

Pojem blagovne znamke delodajalca izvira iz marketinškega področja, vendar se za potrebe iskanja in zadrževanja zaželenih kadrov povezuje tudi z...

Pomen blagovne znamke delodajalca v praksi

Ključno postaja zavedanje o tem, da je potrebno znati pritegniti, omogočiti razvoj in predvsem zadržati najboljše sodelavce.

Zdrav človek je lahko učinkovit

Zdrav človek, ki se dobro počuti v svojem telesu je učinkovit in kreativen. Posledično se lahko uspešno sooča z vsakdanjimi izzivi.

Zakaj je pomembno biti drugačen?

Povezava blagovne znamke delodajalca s talentiranimi posamezniki, ki s skupnim delom gradijo uspešne time in s tem tudi omogočajo rast in...

Zaposleni kot interni kupci

Kljub trenutno zahtevnim gospodarskim razmeram  se uspešna podjetja tudi v takih okoliščinah zavedajo, da je njihov odnos do zaposlenih ...