Zakaj je pomembno biti drugačen?

O hitro spreminjajočem poslovnem okolju in o pomenu nenehnega spremljanja potreb trga ter ustreznega prilagajanja govorijo vsi. Vendar pri določanju ustreznih strategij in prevzemanju odgovornosti za njihovo izvajanje ni take gneče. Vsaj v Sloveniji ne.
Vzpostavitev sistem, ki bi motiviral in nagrajeval zaposlene, katerih odzivnost in produktivnost sta ključni, bi morala biti med strateškimi cilji vsakega delodajalca. Kako pomembno je imeti prave ljudi ob pravem času na pravem mestu, je teoretično razumljivo – vsem. Nekoliko drugače je v praksi. Dejstvo je, da bodo kadri, ki so prepoznani kot talenti, ter njihova kreativnost in zdravje postali najdražja sredstva podjetja. Talentom je predvsem pomembno dobro vodenje podjetja, odlične možnosti za delo in sprostitev, ter temu primerno spodbudno delovno okolje.
Spodbudno delovno okolje privablja talente
Povezava med odkrivanjem, razvijanjem in zadrževanjem talentov na vseh ravneh ter razvijanjem programov s poudarkom na spodbujanju zdravega življenjskega sloga združuje kar nekaj področij in ljudi, ki so odgovorni za realizacijo te povezave. Izhodišče vsega pa je spodbudno vodstvo podjetja, ki se na neki razvojni točki mora odločiti, ali želi biti uspešno v globalno dinamičnem poslovnem okolju ali morda samo preživeti do naslednjih volitev (v smislu podeljenih mandatov).
Najpogostejša ciljna skupina talentov je stara med 25 in 35 leti in je v nekem podjetju od tri do 10 let. Podjetja najpogosteje izgubljajo ravno te ljudi in v večini primerov niti ne izvajajo izhodnih intervjujev.  
Dejstvo je, da talentov na trgu dela ni veliko. Zato jih je še toliko bolj pomembno znati prepoznati in jih usmeriti v področje, kjer bodo s svojim delom dosegli izjemne rezultate. Strokovnjaki so mnenja, da bodo v prihajajočih letih uspešna tista podjetja, ki bodo poudarjala pomen talent menedžmenta v svojem poslovnem okolju.
Povezava blagovne znamke delodajalca s talentiranimi posamezniki, ki s skupnim delom gradijo uspešne time in s tem tudi omogočajo rast in stabilnost podjetja, je dolgoročno idealna kombinacija.

Mag. Monika Karan