Zakaj so pomembne vrednote?

Zaželeni kadri že iščejo, v prihodnosti pa bodo še z večjim poudarkom iskali delodajalce, pri katerih bodo lahko živeli v ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Ravnovesje med zadovoljstvom pri delu in načinom življenja povzema zdrav življenjski slog, ki bi moral biti najbolj prepoznaven del uspešne blagovne znamke delodajalca.

Zaposleni, ki so ustrezno izbrani, usposobljeni, motivirani in spoštovani kot sodelavci, niso samo na plačilnem seznamu podjetja, ampak veliko delajo in predvsem verjamejo v to, kar delajo. Stična točka med njihovimi vrednotami in vrednotami blagovne znamke delodajlca, je ključna. Preprosto zato, ker samo na ta način verjamejo v to, kar delajo. Ravno zato taki blagovni znamki storitve/izdelka podjetja verjamejo tudi kupci. Uspešne blagovne znamke bodo vedno tiste, ki bodo znale najprej pritegniti svoje zaposlene.

Pri tem je poseben poudarek na izhodiščih, kot so:
  • odnos – kako se ljudje počutijo v zvezi s tem, kar delajo in predvsem, kdo je tisti, za kogar delajo, 
  • zavedanje – zakaj delajo to, kar naj bi delali,
  • sposobnosti – na kakšen način naj bi delo opravili.
Če se zaposleni dobro počutijo ob tem, kar delajo, se le-to kaže v njihovi zavzetosti, produktivnosti, ustvarjalnosti tako glede morebitnih izboljšav kot idej, ki lahko prispevajo k poslovni uspešnosti podjetja. Razumevanje zakaj nekaj počnejo in informacije glede ciljev dela, sta med pomembnimi dejavniki, ki prispevajo k zavedanju o njihovi lastni vrednosti. Pri tem je poudarek tudi na zaupanju glede njihovega odgovornega in samostojnega dela.
Pri upravljanju blagovnih znamk nista več dovolj samo matematična logika in izvajanje začrtanih strategij, temveč so pomembne vrednote ljudi, ki jih ustvarjajo. S tem ustvarjajo čustveno dodano vrednost. Zato je pri ustvarjanju blagovnih znamk vključenost zaposlenih med najpomembnejšimi konkurenčnimi dejavniki podjetja.
 
Mag.Monika Karan