Ljudje so najvrednejša blagovna znamka

Vse informacije, ki jih neka blagovna znamka sporoča, so oblikovali ljudje – za ljudi. Zato vsi zaposleni v smislu blagovne znamke delodajalca s svojim vsakdanjim delom vplivajo na vrednost teh sporočil na trgu, ki ga zopet sestavljajo ljudje kot kupci neke blagovne znamke. Celota namreč tvori blagovno znamko, pri čemer je bistvena doslednost tako v obljubah kot pri izvedbi. Samo na ta način se lahko pridobi kredibilnost, ki je ključna.
Doslednost pri vrednotah kot obljubah
V primeru, da v nekem podjetju ne poznajo svojih kupcev, ampak bolj ugibajo in se naslanjajo morda na zastarele podatke, posledično ne morejo vedeti niti, kakšne sodelavce potrebujejo in jih zato verjetno tudi nimajo. Na tej točki je za takšno podjetje konec poti, kot se slej kot prej izkaže.
Drugače je v primeru neke zgodbe o uspehu, ki nato drugim služi kot primer dobre poslovne prakse. Logično vprašanje, ki se ob tem postavlja, je, zakaj je manj primerov dobrih poslovnih praks in več tistih, ki so dejansko neuspešni. Ponovno se izkaže, da je v praksi običajno vse težje, kar je v teoriji najbolj enostavno. Ni dovolj samo tehnično superiorna izvedba nekega izdelka ali storitve, ki je namenjena prodaji, ampak so pomembne vrednote, ki jih s svojim delom in načinom razmišljanja vgrajujejo vsi posamezniki znotraj podjetja.
Ko so vrednote blagovne znamke povezane z vrednotami, ki veljajo v nekem podjetju, to najprej izkazujejo zaposleni, zato jim posledično na dolgi rok verjamejo tudi kupci. Tudi pri zaposlovanju novih sodelavcev bi vsebinsko ta del moral biti med ključnimi argumenti za odločitev o ustreznosti posameznika za zaposlitev. Seveda mora biti predhodno tudi celoten postopek zaposlitve skladen z vrednotami. To bo v nadaljevanju vplivalo na pristnost in s tem tudi resničnost obljub kupcem. 
Nikoli ni dovolj ponavljanja naslednjega dejstva – skrbite za ljudi, ki jih imate, ker so vaša najvrednejša blagovna znamka. Zato so primeri tistih, ki implementirajo priporočila glede ustreznega ravnanja z ljudmi v svojo poslovno strategijo, toliko bolj opaženi.
Začnete lahko z uvedbo korporativnih velneških programov.

Mag. Monika Karan