Zdrav človek je lahko učinkovit

Danes je na trgu skoraj v vsaki dejavnosti ponudba večja od povpraševanja. Zato je potrebno znati najprej pritegniti pozornost in kar je dolgoročno še pomembnejše, znati jo tudi zadržati. Vzvodi globalnega trga so izpostavili največjo vrednost blagovne znamke – pomen njene dodane vrednosti, ki jo ima v očeh kupca, kar posledično vpliva na vsa poslovna področja  podjetja.
Blagovne znamke niso samoumevne, kot tudi ni samoumeven njihov položaj na trgu. Potrebna je stalna vpetost v njihov razvoj in s tem tudi vrednost blagovne znamke, kar zahteva vlaganje tako finančnih sredstev  kot časa in energije vseh, ki blagovno znamko ustvarjajo – predvsem pa jo živijo.
Koncept uglednega delodajalca
V zadnjih dvajsetih letih  se je zlasti v ZDA in v nekaterih državah Zahodne Evrope začela pojavljati t.i. vojna za talente (ang. War for talent). Podjetja so vse bolj začela razumevati, da k njihovi konkurenčnosti pomembno prispevajo talenti oziroma  nadarjeni zaposleni. To je bil razlog k razmisleku o iskanju načinov, kako jih pritegniti v delovno okolje. 
Kot odgovor na to se je pojavil koncept uglednega delodajalca, kjer si podjetja prizadevajo za ugledno blagovno znamko kot delodajalca (ang. Employer brand). Pri tem konceptu ne gre za vprašanje kako prestižna je na primer neka hotelska veriga ali kako kakovosten izdelek  oziroma storitev neko podjetje ponuja trgu, ampak gre za odnos podjetja do zaposlenih kot tudi do kandidatov na trgu dela, ki jih želi pridobiti. Prednosti podjetja, ki želi biti ugleden delodajalec so večplastne. Okvirno jih lahko razdelimo na tri skupine, in sicer:
  • pridobivanje kandidatov,
  • zadrževanje želenih sodelavcev,
  • poslovna uspešnost.  
Dovzetnost delodajalcev za uvajanje novih pristopov na vseh področjih pomeni, da najboljši med njimi ne razmišljajo na način, da je vsak sodelavec zamenljiv oziroma še slabše, da je samo strošek podjetja. Strateška odločitev o tem kako pritegniti, omogočiti razvoj in predvsem zadržati kadre, je povezana tudi s spremenjenim načinom razmišljanja in posledično vpeljevanjem novih pristopov na tem  področju. 
Blagovna znamka delodajalca je v današnjem času vse bolj povezana tudi s programi, ki zaposlenim omogočajo skrb za zdrav življenjski slog. Zdravje je merljiva ekonomska kategorija. Naporni delovni pogoji in visoka pričakovanja ter zahteve delovnega okolja dolgoročno zmanjšujejo učinkovitost posameznika. Zdrav človek, ki se dobro počuti v svojem telesu je učinkovit in kreativen. Posledično  se lahko uspešno sooča z vsakdanjimi izzivi.
Vse kaže, da bodo  kadri v povezavi z zdravjem vse dražji resursi  podjetja.
 
Mag. Monika Karan