Pomen blagovne znamke delodajalca v praksi

Odgovor na to, le na videz teoretično izhodišče, je pomembno, saj lahko pomeni veliko konkurenčno prednost podjetja. Blagovna znamka delodajalca je namreč ključna v praksi. Z idejo koncepta  o blagovni znamki na trgu dela so se oblikovale smernice za blagovno znamko delodajalca, ki se kot uspešen pristop kaže predvsem pri pridobivanju novih kandidatov in zadrževanju želenih sodelavcev.
Odprtost za nove pristope
Delitev nalog po posameznih področjih, oddelkih, sektorjih in podobno je z organizacijskega zornega kota poslovanja nujna. Vendar pa se lahko, kot se to rado zgodi pri zadevah, ki izhajajo iz nujnosti, nekje vmes izgubi glavni namen delitve teh nalog. To pa je doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov, ki jih kakorkoli že obračamo, ko potegnemo črto -  lahko pripišemo samo in izključno ljudem. Kako odkriti, razviti in predvsem zadržati talente na vseh ravneh podjetja, postaja vse bolj pomembno.
Dejstvo je, da talentov na trgu dela ni veliko. Pri tem se je potrebno zavedati, da ni glavni namen  iskanje popolnih posameznikov, ker takih ni, ampak je potrebno znati presoditi ali bo posameznik lahko v nekem okolju kar najbolje razvil svoje talente in s tem prispeval k konkurenčnosti podjetja. Slednje pa od delodajalca zahteva predvsem odprtost in dojemljivost za nove pristope na vseh področjih, ki so podlaga za razvoj talentov. To tudi pomeni, da najboljši delodajalci že zdavnaj ne razmišljajo več na način, da je vsak sodelavec zamenljiv.
Sprememba načina razmišljanja
Ključno postaja zavedanje o tem, da je potrebno znati pritegniti, omogočiti razvoj in predvsem zadržati najboljše sodelavce. Predhodno pa je potrebno storiti še nekaj, kar je običajno najtežje – spremeniti način razmišljanja. Le to vodi do iskanja novih načinov za privabljanje talentov, ki jih podjetje potrebuje.
Potrebno je upoštevati  tudi dejstvo, o katerem vsi govorijo, bolj malo pa se aktivno pristopa k reševanju tega problema. Z demografskimi spremembami se namreč sooča celotna Evropa, ZDA in še mnoge druge države. Podjetja se v prihodnosti ne bodo soočala  samo s konkurenco pri pridobivanju kupcev, ampak se bodo morala vse bolj ukvarjati tudi z vprašanjem, kako bodo pritegnila ustrezne kadre, še zlati v primeru, ko ustreznega profila na trgu dela primanjkuje.
Pri tem so lahko v pomoč tudi korporativni velneški programi.

Mag. Monika Karan