Vsi pridobijo z napredovanjem posameznika

Podjetja, ki so kot delodajalci na trgu dela prepoznani kot dobre blagovne znamke, imajo možnost pridobiti vedno bolj usposobljene ljudi. 
Vendar jim ravno zaradi tega morajo tudi omogočiti nadgradnjo njihovega znanja, razvoj in napredovanje. Le-to ne sme biti samoumevno, temveč mora pomeniti zaposlenim spodbudo, da so lahko še boljši. Ampak ne na način, da to postane tekmovalna disciplina. Vse ima namreč meje. Izgorelost, ki je zelo pogost pojav v intenzivnih delovnih okoljih, je zelo velika težava, ki ima tudi finančne posledice tako za posameznika kot podjetje in ne nazadnje tudi družbo.

Nadgradnja znanja kot osebni razvoj

Stagniranje ni prava rešitev za nikogar. Zaposleni morajo imeti tako pravico kot dolžnost, da izpopolnjujejo svoje strokovno znanje in usposobljenost, ki je potrebna za določeno delovno mesto oz. področje dela.
Nujnost nadgradnje znanja kot delovne obveznosti vodi k razvoju in napredovanju tako s strokovnega kot osebnostnega vidika posameznika. Le-to posledično vpliva na uspešnost podjetja in ne nazadnje tudi na njegovo blagovno znamko na trgu dela. Vse bolj postaja jasno, da je znanje ljudi ključni konkurenčni dejavnik za ustvarjanje dodane vrednosti podjetja v okolju, kjer je edina gotovost - negotovost.
Naložbe v znanje in razvoj veljajo danes za najboljše naložbe. Visoke dodane vrednosti izdelkov/ storitev so lahko le rezultat znanja.  Tega dejstva bi se predvsem morali zavedati vsi tisti, ki so ključni odločevalci pri izbiri programov, ki ljudem celostno pomagajo, da lahko postanejo najboljša verzija sebe.  Dobro privablja dobro.  Seveda pa velja tudi obratno.
Vlaganje v kadre pomeni naložbo za dolgoročno poslovno uspešnost podjetja in ne samo kratkoročni strošek. Samo ob pogoju, da se vodstvo podjetja zaveda tega dejstva, si lahko zagotovi inovativne kadre s katerimi lahko doseže začrtane cilje. V nasprotnem primeru lahko ostane brez njih, saj tudi na trgu dela veljajo tržne zakonitosti.

Mag. Monika Karan