Vloga vodstva podjetja pri ustvarjanju blagovne znamke delodajalca

Za uspešno strategijo upravljanja blagovne znamke delodajalca je vloga vodstva podjetja nujna. Vse aktivnosti, ki so pri tem potrebne, vključno s kadrovskimi, finančnimi, ... in ostalimi področji brez podpore vodstva podjetja ne bodo realizirane na način, da projekt ustvarjanja blagovne znamke delodajalca postane del portfelja podjetja.
Spodbudno delovno okolje ne nastane slučajno
Pomembno je, da vodstvo razume pomen prepoznavanja potencialov zaposlenih in spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti, … Spodbudno delovno okolje ne nastane slučajno, niti ni samo po sebi umevno. Je pa pogoj za zadrževanje najboljših kadrov, ki so sposobni pri svojem delu ustvarjati dodano vrednost blagovne znamke, ki je na trgu priznana kot zaželena s strani kupcev in posledično nagrajena z njihovo lojalnostjo. Vse drugo so zamujene in izgubljene priložnosti.     
Ključno je inovativno vodstvo podjetja
Pogoj za ustvarjanje konkurenčnosti na trgu pa je vodenje, ki omogoča uvajanje novih znanj in spoznanj pri ravnanju z ljudmi. Vse je odvisno od tega, ali so na pravem mestu in v pravem trenutku zadovoljni ljudje. S svojim znanjem, delom, osebnostnim razvojem in lojalnostjo vplivajo na dolgoročni razvoj podjetja.
Ključni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je teorija realizirana tudi v praksi, je zaupanje. Vodstvo podjetja mora zaupati zaposlenim, da so sposobni za nove izzive in so lahko vir ustvarjalnosti. Zdi se mi, da se o inovativnosti govori kot o nekakšni tekmovalni disciplini. Vendar je dejstvo, da brez ljudi inovativnosti ni. To pomeni, če nekdo želi inovativne rešitve, mora najprej vedeti, kako bo do njih prišel oz., kako bo vodil in usmerjal ljudi, da bodo želeli pri tem pomagati ravno njemu in ne konkurentu.
Naloga vodstva podjetja je razumevanje sprememb na način sprejemanja novih priložnosti. Ena od teh je tudi uvajanje koncepta blagovne znamke delodajalca na način, da se neustrezne prakse ravnanja z ljudmi spremenijo z uvajanjem novih pristopov.
Na tak način ustvarjena spodbudna delovna okolja bodo zadržala najdražje resurse – ljudi.  

Mag.Monika Karan