Zaposleni kot interni kupci

Kljub trenutno zahtevnim gospodarskim razmeram  se uspešna podjetja tudi v takih okoliščinah zavedajo, da je njihov odnos do zaposlenih  sodelavcev kot internih kupcev zelo pomemben. To so namreč kupci, ki med drugim kupujejo (ali pa ne) izdelke  oziroma storitve blagovne znamke, za katero delajo. V širšem kontekstu gre za koncept internega marketinga, kjer zaposleni poleg končnih izdelkov oziroma storitev kupujejo (ali pa ne, kar je odvisno ravno od zapisanih izhodišč) vrednote, cilje, kulturo in podobno – skratka vse, kar dolgoročno tvori neko uspešno podjetje.
Nič več ni dovolj imeti samo sodelavce in predvidevati, da bodo izključno zaradi tega, ker so plačani, tudi dejansko delali tisto, kar se od njih pričakuje. Če se podjetje pravočasno ne odzove na potrebe internega trga v vsej svoji kompleksnosti, se zgodi popolnoma enako kot se dogaja na trgu, kjer kupci začnejo kupovati pri drugem ponudniku. Zaželeni kadri bodo poiskali novega delodajalca. Če pa na trgu dela ne bo na voljo dovolj drugih ponudb,  je zelo verjetno, da bodo manj zavzeti pri delu. Slednje se lahko kaže na različne načine, na primer z absentizmom, neučinkovitostjo ali kakšnimi drugimi vzvodi nezadovoljstva. Neizpodbitno velja tudi, da delodajalec nikoli ne more tako malo plačati nekoga, kot ta lahko malo naredi.
Odločitev delodajalca, da ponudi zaposlenim možnost, da poskrbijo za svoj zdrav življenjski slog z uvedbo korporativnih velneških programov ima tudi poslovno ozadje in je hkrati njegova pomembna konkurenčna prednost. Ne samo, da bo podjetje lažje pridobilo želene kandidate, ampak bo slednje vplivalo tudi na zniževanje stroškov zaradi zdravstvenega absentizma kot tudi drugih opravičenih ali neopravičenih razlogov odsotnosti. Hkrati si bo delodajalec zagotovil večjo produktivnost in lojalnost zaposlenih. Najbolj zaželeni kadri tovrstne programe pričakujejo tudi kot del njihove  ponudbe, na podlagi katere se odločajo pri katerem delodajalcu bodo lahko svoje potenciale najbolj razvili in hkrati poskrbeli za zdrav življenjski slog. 
Biti en korak pred drugimi
Odlika najboljših je, da tudi takrat, ko je težko, razmišljajo kako bodo en korak pred drugimi. Uvedba korporativnih velneških programov podjetjem lahko pomaga pri zniževanju stroškov zaradi absentizma, odsotnosti z dela zaradi stresa in s tem povezanih kroničnih težav in bolezni,  izgorelosti, ... Hkrati si na ta način lahko podjetja zagotovijo večjo produktivnost, kreativnost, zavzetost in lojalnost zaposlenih. Vse omenjeno jih lahko uvrsti visoko na lestvici uglednih delodajalcev.
Delodajalec, ki svojo blagovno znamko gradi na zdravih temeljih, bo tudi s strani najbolj zaželenih kadrov prepoznan kot ugleden in zato tudi zaželen.

Mag. Monika Karan