Kdo je odgovoren za ustvarjanje blagovne znamke delodajalca?

Naslovno vprašanje ima najkrajši možni odgovor – vsi sodelavci tako v vertikalni kot horizontalni smeri. Vsaj neformalno. Na formalni ravni pa je za to zadolženih nekaj oddelkov oz. področij znotraj poslovnega okolja podjetja.
Najboljši kazalnik uspešne blagovne znamke delodajalca v praksi so neformalni pogovori v družini, med prijatelji, znanci …, skratka v situacijah, ko vas nihče ne more prisiliti, da poveste nekaj, kar resnično ne mislite. Tudi nikoli ne veste, kdo sedi v vaši bližini, ko ste nekje na kosilu, kavi in vas morda sliši, ko govorite o svojem delodajalcu, situacijah v službi, sodelavcih, … To je lahko morda tudi vaš najboljši sodelavec, ki to nikoli ne bo postal, če je pred razgovorom slišal vaše stališče kot nekoga, ki ima vse potrebne informacije in le-teh ne bi izvedel na razgovoru. Še posebej, če je v poziciji, da lahko izbira delodajalce. V primeru, da je zelo zaželen kader in je potencialnemu delodajalcu v interesu, da bi z njim sodeloval, bo verjetno predstavil pogoje dela iz najlepšega zornega kota.  
Kako se predstavite?
Morda se na vprašanje nekoga, kaj delate, najprej odzovete na način, da omenite ime svojega delodajalca in šele na to vaše delovno mesto oz. pozicijo ali pa najprej omenite svojo pozicijo, ime delodajalca pa bi najraje preskočili. Razlika je bistvena. V prvem primeru je ravno vaš delodajalec za vas največja prednost in jo z veseljem omenite sogovorniku, v drugem pa je ravno obratno. To dejansko v praksi kaže na uspešnost blagovne znamke delodajalca, saj so kadri glasniki le-te.
Povezava med marketingom, odnosi z javnostmi in kadrovskim področjem
Sodelovanje vseh zaposlenih pri razvoju ugleda blagovne znamke delodajalca je pomembno z večih vidikov. Logika med povezavo vseh treh področij se morda zdi še nekoliko oddaljena, vsaj pri nas. V tujini imajo nekatere multinacionalke ključno osebo z nazivom »Employer Brand Manager«, ki je običajno v vodstvu, ter ima izkušnje z vseh treh področij in zato tudi zna povezovati vsebine, ki so pomembne za to področje dela. V prihodnje bo povezava med vsemi tremi področji (oddelki) ključna za uspešnost podjetja. Pri ustvarjanju blagovne znamke delodajalca gre za celovitost prenosa znanj in pristopov s področja marketinga in PR-ja na kadrovsko področje ob podpori vodstva podjetja.
Zakaj je to pomembno?
V prihodnosti bodo uspešne predvsem tiste blagovne znamke, ki jih bodo njihovi zaposleni dejansko živeli, saj jih bodo znale pritegniti z lastnimi vrednotami. Kadri, ki so ustrezno izbrani, usposobljeni, motivirani in kar je zelo pomembno, tudi spoštovani kot sodelavci, niso samo na plačilnem seznamu, ampak delajo in predvsem verjamejo v to, kar delajo in so pri tem zavzeti. Prav zaradi tega lahko blagovni znamki podjetja verjamejo tudi kupci. V ne tako oddaljeni prihodnosti bo glavna smernica pri ustvarjanju blagovnih znamk, kako pritegniti zaposlene. Povezanost lastnih vrednot z vrednotami blagovne znamke delodajalca bo zelo pomembna. Pri tem bodo ključni dejavniki dostopnost vodstva, etičnost, zaupanje in ne nazadnje, kar je zelo pomembno, tudi smisel posameznikovega dela.
Povezava s korporativnimi velneškimi programi
Uvajanje novih znanj pri ravnanju z ljudmi v povezavi z ozaveščenostjo o lastni odgovornosti za ohranjanje zdravja, je lahko za začetek idealna kombinacija. Sodelovanje zaposlenih pri različnih dejavnostih povečuje njihovo motivacijo, pripadnost in zavzetost, kar so potrdile že številne raziskave. Zato razmislek o uvedbi korporativnih velneških programov kot novem načinu za zadrževanje zaželenih sodelavcev in privabljanje novih, nikakor ni izgubljen čas niti nepotrebni strošek.

Mag. Monika Karan