Bolj kot vemo kaj delamo, bolj je vse kar delamo prav

AEQ Klinična somatika™ uči, kako se s pomočjo telesnih gibov ter njihovim čutenjem in razumevanjem,  zavedamo svojih vzorcev.  
Delujemo na podlagi naših vzorcev
Ko se nam predstava o življenju širi, se lažje poglabljamo v posamezne dele našega bivanja. Značajski vzorci narekujejo naše odločitve v življenju. Način  kako hodimo, pišemo, govorimo, celo kako si predstavljamo stvari - vse to so posledice vzorcev. In to smo mi. V vzorcih se skriva tudi to, zakaj smo takšni kakršni smo in kaj bi morali spremeniti, da bi lažje postali, kar želimo biti.
AEQ somatske vaje za večjo senzibilost
  • AEQ somatske vaje so kompleksne ravno zato da se bolje čutimo. Omogočajo  bolj somatski pogled vase in na svet, zato se izboljša naša percepcija sebe in okolja, bolje znamo analizirati svoje življenje in odnose, pa tudi drugače razumemo svojo preteklost.  To posledično vpliva na razumevanje bolezenskih stanj in bolečin, saj nam le te nedvoumno kažejo, da moramo nekaj spremeniti.
  • Naše življenje usmerjata tudi samozaupanje in samozavest. Z AEQ somatskimi vajami si lahko izboljšamo oboje. Vaje razvijajo bolj senzibilno čutenje. S tem,  ko urejamo občutke, izboljšujemo zaznavanje vsega telesa. Vsi imamo “notranje ovire”.  Ko razumemo, čemu in kako se borimo s samim sabo, ter spoznamo da borba ne vodi v vzdržne spremembe, bomo stopili na pot izboljšanja življenja.
  • Skozi razumevanje vzrokov trenutnega stanja lahko le-tega sprejmemo. Ko ga sprejmemo, ga lahko tudi spreminjamo. Te spremembe vodijo v napredek, ki je smisel zorenja in modrosti. Takrat znamo z najmanj težav  učinkoviteje in lahkotneje doseči izpolnitev naših želja.
Bolj kot vemo kaj delamo, bolj je vse kar delamo prav. Vendar samo takrat, ko spoznano tudi izboljšujemo. Dopustimo si spremembe.

Aleš Ernst
Učitelj AEQ klinične somatike
http://aeq.si/