Posledice nerazumevanja vzrokov bolečin

Pri strankah se zaradi nerazumevanja dejanskih vzrokov za slabše počutje in bolečine ter neustreznih pojasnil in informiranja s strani medicine ter farmacije pojavi stanje, ki bi mu še najlažje rekli informacijski vakuum. Definicija informacijskega vakuuma je: pomanjkanje informacij povzroča oz. poveča špekulacije, opravljanje in govorice. Pri delu s strankami običajno vidim resne posledice tega pojava. Občutijo bolečino in težave, a ne vedo, zakaj in kakšen je razlog za to stanje. Iskanje izkušenj drugih, na spletu ali pri zdravniku, nam nudi celo vrsto različnih odgovorov sklepanj in priporočil, a običajno ostanemo brez zadovoljive pojasnitve.

Motiviranost za učenje AEQ
Ljudje preizkusijo vse mogoče, da bi se rešili bolečine. S AEQ klinično somatiko pridejo v stik ali so se jo pripravljeni učiti, potem ko obiski pri različnih strokovnjakih in mnoge metode niso dali zadovoljivih rezultatov. Poskušali so si pomagati po svojih močeh, a niso dobili razumljive razlage vzroka stanja. Zato tudi ni verjetno, da se bo stanje dolgoročno popravilo. Tudi če opazijo izboljšanje ali poslabšanje stanja, jim ni jasno, kako je prišlo do tega. Zato je ključen dejavnik uspešnosti učenja somatskega gibanja razumljiva razlaga dejanskih vzrokov za kronično bolečino ali gibalno omejitev (entropija, SMA, red/nered) na način, da je učencu dovolj razumljivo, kaj se z njimi dogaja). Vaje imajo funkcijo urejanja gibanja, vendar kljub pravilni izvedbi v stanju informacijskega vakuuma ne povzročijo dolgoročnega izboljšanja stanja in ne naučijo dovolj, da bi si stranka lahko pomagala sama.To je izjemno pomemben dejavnik uspešnosti dela, ki ga moramo imeti vedno pred očmi.
Um mora biti osredotočen na mišice in gibe
Prevelika usmerjenost na učenje gibov, za katere vidimo, da jih ne razumemo, vodi do pretiravanja, avtomatizacije in nazadnje opustitve izvajanja vaj ter vračanje in povečevanje nereda oz. entropije. Pozornost na informacijski vakuum tako poveča učinek somatskih vaj, urejenost in učinkovitost ter tako namen, zaradi katerega smo k učenju AEQ klinične somatike pristopili.
Običajno učenec dojema svoje mišice kot sredstvo za izvajanje dela ter reševanje želja in potreb skozi trud. To pa mišice utruja, namesto da bi jih delalo močnejše. Da bi bile močnejše, rabijo vzdrževanje in obnovo, to je pa možno skozi pametno vadbo in pozornost. Treniranje, ki vključuje veliko truda in malo učenja, s svojo avtomatizacijo sicer omogoča hiter napredek, ki pa kmalu doseže svoj konec. Ob pozornem spremljanju razvoja mišic in moči pri delavcih ali športnikih opazite, da vadba in trening prineseta dobre rezultate samo, dokler je pozornost usmerjena v mišice, ki jih za to delo uporabljamo. Če pa je um osredotočen na delo, ki ga opravljamo, se napredek na neki točki ustavi. Da bi dosegli največji učinek vadbe ali dela, je nujno, da je um osredotočen na mišice in gibe in ne na delo, ki se izvaja.
 
Aleš Ernst, CSE 
Učitelj klinične somatike in AEQ metode
http://www.aeq.si