Uporaba lastne energije v optimalnem času

Za dobro upravljanje z lastno energijo potrebujemo učenje in domišljijo. Omejitve naših sistemov za pretvorbo energije v gibanje ter regeneracijo nam določajo, koliko gibanja lahko izvedemo v določenem času, da si s tem ne škodujemo. Menim, da je osnovni vzrok za nepotrebno slabo stanje organizma (bolečine, neprimerno ali nezadostno gibanje, premalo športa ali pretiravanje, nizka gibalna in čustvena inteligenca), v zgornjih navedbah.
Možnosti, ki nam jih ponuja sodoben način življenja, pa ne pomenijo slabe novice. Ob dovolj dobrem razumevanju uporabe lastne energije in časa nam bistveno olajšajo doseganje želenih ciljev. Nadzor nad življenjem je boljši, če si zanj vzamemo čas in smo pozorni na svojo energijo. Tehnologijo in stroje  uporabimo sebi v prid in le, ko je to potrebno in smotrno. Učenje AEQ metode™ omogoči občutenje in razumevanje pomena usklajenosti in urejenosti mišičnega gibanja za pravilno uporabo lastne energije v optimalnem času.
Somatske vaje za energijsko učinkovitost
Osnovni namen somatskih gibov je iskanje najlažje izvedbe neke somatske vaje. Pri učenju si vzamemo čas za domiselno iskanje energijsko bolj učinkovite izvedbe giba (gib je lažji) z uporabo zavestnega dela uma. Vse to sodoben način življenja ne zahteva niti ne spodbuja, omogoča pa čedalje manj. Učenje AEQ somatskih vaj omogoča razumevanje in dejansko pomembnost entropije, reda in učinkovitosti v življenju. Tako skozi vaje opazimo in izboljšamo energijsko učinkovitost ter spremenimo razmerje med uporabo časa in energije v primerno smer. Zmanjšanje bolečine in dvig kakovost življenja je tako le logična posledica spremembe razmerja.
Sodobna tehnologija in človeku prilagojeno okolje omogočata doseči več in živeti bolje. Dejansko se nam, ob pravilnem znanju in zavedanju sebe in svoje okolice, spremeni občutek zahtevnosti življenja in zmanjša obseg problemov, s katerimi se vsakodnevno ukvarjamo.
Nadzorujte energijo gibanja zaradi lahkotnosti telesa
Človek, ki dovolj dobro nadzoruje energijo gibanja, se giblje lahkotno in učinkovito. Nima bolečin, za katere ne pozna pravega vzroka, in ve, kaj mora ukreniti, da bolečino zmanjša in odpravi. Za lahkotno in učinkovito gibanje sama količina mišic ni pomembna, kot tudi ne moč ali kondicija. Opazujte gibanje otrok med igro, njihovo lahkotnost, nadzor in namen. Nikoli ne boste videli zadihanega otroka, ki se mora med igro spočiti, da pride do sape, tako kot to pogosto vidite pri odraslem. Odstotek otrokove mišične mase je v primerjavi z odraslo osebo simboličen. To je pomembno imeti v mislih, ko svetujete učencem, kaj naj storijo, da si izboljšajo počutje, zmožnosti in kvaliteto življenja.
Osnova je izboljšanje nadzora nad razmerjem porabljene energije in opravljenim gibom/delom. Ko učenec skozi vaje in učenje to razmerje dovolj dobro obvlada in razume, je smiselno in primerno dodajati moč in vzdržljivost. Pomembno je tudi poudariti vlogo časa. Če je učenec preobremenjen in v življenju trenutno nima časa zaradi katerega koli razloga, bo učenja premalo, truda preveč, kar bo privedlo do neustreznih rezultatov in ustvarilo informacijski vakum.
Kompleksnost bolečine
Eno od poglavitnih nalog uma je odstranjevanje bolečine; ta opozarja na nered in entropijo, tako telesno kot čustveno. Toda v sodobnem času je zaradi pomanjkanja časa za učenje in zaradi velike izbire možnosti (tablete, terapije …) največ, kar človeku lahko uspe, da bolečino začasno prekrije. To privede do tega, da bolj ko si um prizadeva, da se je znebi, večja postaja. Um tako ne more najti rešitve, saj informacijski vakum postaja večji in sam um postane bistveni del problema. Kot bi policist želel ujel morilca, čeprav je on sam ta morilec.
Zatorej lahko bolečino spremenimo in odpravimo šele z uvedbo sprememb, česar pa ne moremo storiti, če ne vemo, kaj delamo. Bolečina je neizbežna, dokler zavestno dovolj dobro ne uredimo porabe lastne energije, katere pomanjkanje je poglavitni vzrok za telesne bolečine in bolezni. Zamera, sovraštvo, samopomilovanje, občutki krivde, jeza, potrtost, ljubosumje, strah pred prihodnostjo so oblike bolečine. Zaradi te smo neučinkoviti in čutimo težo pomanjkanja lastne energije in časa. To kratkoročno rešujemo s povečanjem truda, kar povečuje bolečine, tako tiste, ki so se ohranile iz preteklosti, kot sedanje. Čutno motorična amnezija in primanjkovanje časa prisilita ljudi, da svojo pozornost usmerijo v prihodnost ali preteklost. Čeprav lahko spreminjamo edino sedanjost, vemo, da brez sprememb ne more biti napredka.
Edini del nas, ki se lahko spreminja, je zavest oziroma um. Razvijamo ga z učenjem, domišljijo in raziskovanjem. Boriti se proti bolečini prinese le še več bolečine; vztrajno, zavestno, pozorno in radovedno raziskovanje in iskanje lažjega načina izvajanja giba bolečino odpravi in spremeni mišljenje. Poveča se zavesten nadzor in učinkovitost; pravilno začnemo uporabljati lastno energijo in čas.

Aleš  Ernst, CSE 
Učitelj klinične somatike in AEQ metode
http://aeq.si/