Različni modeli sveta - NLP (2.del)  

Predstavljajte si, kako bi se spremenilo vaše življenje, če bi znali biti vedno navdušeni, motivirani, vztrajni in samozavestni v neprijetnih situacijah, hkrati pa občutljivi za dogodke in ljudi okrog sebe ter odprti za vse čudeže življenja. Kako bi bilo, če bi lahko ohranili te čudovite trenutke življenja in znali vedno črpati moč iz njih, ko bi jo potrebovali, hkrati pa se odmakniti od neprijetnih izkušenj in se iz njih učiti za prihodnost?
Kako bi se počutili, če bi vedno imeli jasno predstavo o tem, kaj hočete, kako boste to dosegli in kakšen bo vaš vpliv na druge ljudi?
Komunikacijskih spretnosti se lahko naučite 
NLP (Nevrologvistično programiranje) je umetnost in znanost o osebni odličnosti, ki temelji na preučevanju uspešne komunikacije in izjemnih uspehov, ki so jih dosegli ljudje na različnih področjih. Teh komunikacijskih spretnosti se lahko nauči vsakdo, ki si želi izboljšati učinkovitost v osebnem in poklicnem življenju. NLP je tisto, kar počnemo, kadar nam gre dobro in kadar se v medosebnih odnosih počutijo dobro tudi drugi. NLP je način razmišljanja o mišljenju.
NLP preučuje kako način predelave naših misli vpliva na naše notranje izkustvo - kako naše notranje izkustvo vpliva na naše vedenje in kako naše vedenje vpliva na druge ljudi. Komunikacija je cikel ali zanka, ki povezuje vsaj dva človeka. Ko komuniciramo z drugim človekom, zaznavamo njegov odziv in nanj odgovarjamo s svojimi mislimi ali čustvi. Vaše nadaljnje vedenje napajajo notranji odzivi na to, kar vidite ali slišite. Vaš sogovornik se enako odziva na vaše vedenje.
Notranje predstave vsakega od nas so enkratne, zato sogovornikovo sporočilo velikokrat dojamemo drugače, kot ga je želel sporočiti. To je temeljni razlog, ki preprečuje boljše (spo)razumevanje med ljudmi, vendar NLP ponuja možnosti za zavestno premostitev razlik.
Poudarek je na besedi »zavestno«. Pogoj, ki mora biti nujno izpolnjen za začetek procesa izboljševanja komunikacije, je zavestno spoznanje razlogov komunikacijskih kratkih stikov. Teh razlogov se večinoma ne zavedamo, zato jih tudi ne moremo odpraviti, kajti prvi korak za odpravo katerekoli prepreke lahko storimo šele, ko se te prepreke zavemo. Največja napaka naše civilizacije je v prevalitvi krivde za razhajanje na sogovornika. Tako zavijemo v slepo ulico medsebojnih obtoževanj. Prava oblika je edino prevzem odgovornosti za svoj del v zanki. Že tako ali tako vplivamo na druge, edina izbira je v tem, da se zavedamo učinkov, ki jih ustvarjamo, ali pa ne.
NLP ponuja elegantno možnost za naš vpliv na sogovornika. Ta vpliv nam omogoči vzpostavitev obojestransko zadovoljujočega odnosa. Drugega torej ne prisilimo, da stori nekaj, kar ni dobro zanj, ampak njegov odziv spodbudimo s polnim spoštovanjem njegove osebnosti. NLP je sposobnost, da se učinkovito odzovemo drugim in da razumemo in spoštujemo njihov model sveta.

Jelica Pegan Stemberger
NLP trener  
http://glootanova.si http://vskv.si 
NLP (Nevrolingvistično programiranje) je umetnost in znanost o osebni odličnosti, ki temelji na preučevanju uspešne komunikacije in izjemnih uspehov, ki so jih dosegli ljudje na različnih področjih.