Kaj pomeni NLP (1.del)

Kratica NLP pomeni nevrolingvistično programiranje in nam pove, s čim se NLP ukvarja, in sicer: 
  • NEVRO (nevrološki) nanaša se  na živčni sistem in možgane
  • LINGVISTIČNO (jezik) odseva strukturo našega mišljenja
  • PROGRAMIRANJE (delovanje)  načrtno, zavestno in s ciljem usklajeno delovanje
NLP se torej ukvarja z jezikom in možganskimi strukturami ter strukturami miselnih procesov in s tem, kako je krmiljeno naše mišljenje, delovanje in doživljanje. S tem, ko spoznamo, kako te strukture delujejo in se jih naučimo zavestno krmiliti in uporabljati, postaneta naša komunikacija in »self-management« (upravljanje samega sebe) učinkovitejša.
Od kod prihaja NLP?
NLP je nastal v 70-ih letih iz opazovanj in modeliranja terapevtskih »mojstrov«: Miltona H.Ericksona – hipnoterapija, Virginije Satir – družinska terapija in Frizta Perisa – gestalt terapija. 
Richard Bandler (matematik in terapevt) in John Grinder (lingvist), ki sta NLP ustanovila in poimenovala, sta se lotila še posebej učinkovitih vzorcev delovanja prej omenjenih terapevtov, jih analizirala in strukturirala. To ju je pripeljalo do »škatle z orodjem« za medsebojno komunikacijo, ki se je lahko vsak nauči in uspešno uporabi.
Od 70-ih let do danes so bile v NLP vključene nove miselne vsebine, predvsem sistemski, kibernetski in konstruktivni nastavki, npr. Gregoryja Batesona in Paula Watzlawicka.
Kaj lahko od NLP-ja pričakujemo in pridobimo?
NLP je odprt model, ki se nenehno razvija. Sprejete, ovrednotene in vključene so bile številne uspešne strategije s področja komunikacije, vodenja, športa, ustvarjalnosti, zdravja, dobrega počutja, ...   NLP nam lahko pomaga pri: 
  • izboljšani sposobnosti komuniciranja,
  • pridobitvi več osebne moči in s tem več uspeha,
  • učinkovitejšem »self-management« (upravljanju s seboj),
  • pogajalskih  spretnostih,
  • boljši lastni motivaciji in motivaciji drugih,
  • prilagojenem načinu posredovanja informacij možganom.
Z NLP-jem pridobimo nove strategije učenja, poučevanja, motiviranja oz. spodbujanja, pozitivno spremenimo moteče vedenje, negativne izkušnje, omejujoča prepričanja, ... Osnovno načelo NLP-ja je, da se ljudje učimo iz izkušenj, zato je cilj urjenja odkriti in doživeti nove izkušnje, resnične ali samo v predstavah – tako namreč poteka učenje v možganih.

Jelica Pegan Stemberger
NLP licenciran trener  z mednarodno licenco - INLPTA
http://glottanova.sihttp://vskv.si
NLP se ukvarja z jezikom in možganskimi strukturami ter strukturami miselnih procesov in s tem, kako je krmiljeno naše mišljenje, delovanje in doživljanje.