NLP coaching v karieri  

Pojmovanje kariere v družbi vedno bolj prehaja iz oblike napredovanja znotraj organizacije (v preteklosti pretežno po hierarhični lestvici od spodaj navzgor) v obliko upravljanja posameznika s sabo. Slednje vključuje življenjsko pot, osebnostni razvoj, ki ga predvsem sam usmerja, oblikuje, kreira (ne samo vertikalno, temveč tudi horizontalno). Zato je vedno bolj pomembno zavedanje in poznavanja samega sebe.
Ker postajajo spremembe ena glavnih iztočnic uspeha na trgu, smo tako družba, kot posamezniki vpleteni v kolesje vedno novih informacij, nenehnega učenja, povezovanja, mreženja, globalizacije.  Ne samo na družbeno gospodarskem področju, temveč tudi znotraj vsakega posameznika. Ker pa spremembe pogojujejo prilagodljivost, so na trgu in v družbi nasploh vedno pomembnejši kontakti, komunikacija, odnosi, način sporazumevanja in dogovarjanja.
Skupni imenovalec vsemu temu pa je zavedanje, poznavanje in upoštevanje medsebojne različnosti ljudi v družbi – empatija in toleranca, ki je povezana z zaupanjem pri poslovanju in komunikaciji nasploh.
Delujte “iz sebe”
Nevrolingvistično programiranje in coaching s svojimi orodji, tehnikami, metodologijo in načini za boljše zavedanje, ter razumevanje nas samih, pripomoreta do lastnega miselnega procesa.  Z ozaveščanjem  in spoznavanjem sebe, sidranjem močnih točk in rahljanjem šibkih točk, spreminjamo prepričanja in prevrednotimo nekatere vrednote, spreminjamo predstave o sebi. S tem pa tudi predstave o drugih, spreminjamo navade, … Sebe in druge začnemo »videti v drugačni luči«. Ker se spreminjamo v sebi, se spreminja tudi naš odnos do sebe in s tem odnos do drugih, saj delujemo bolj »iz sebe«. Posledično se odnos drugih do nas spreminja.
Ko se bolj zavedamo sebe, svojih potencialov, smo samozavestnejši.  Ustvarjalnosti in talentom »bolj odpremo vrata«, bolj se zavedamo lastne identitete in poslanstva, globljih potreb in svojih izvornih strasti. Zato  lažje in hitreje oblikujemo lastno vizijo, njen smisel in cilj.  Na ta način lažje, hitreje in močneje razvijemo karierno identiteto. 
Ko točno vemo kaj hočemo ter pridobimo informacije iz okolja o tem kakšne karierne možnosti imamo, lahko načrtujemo in oblikujemo karierno pot. Prepoznavanje notranjih potencialov hkrati predstavlja tudi nove priložnosti za razvijanje večje prožnosti. S tem smo bolj prilagodljivi. Poznavanje sebe in prilagodljivost predstavljata najpomembnejši karierni kompetenci.
Osebnostni razvoj vsakega posameznika postaja vedno pomembnejši dejavnik na življenjski in s tem tudi karierni poti. NLP coaching pri tem bistveno podpira posameznike in organizacije na poti uspeha in odličnosti.

Vesna Stepišnik
ICF NLP coach