NLP coaching v podjetništvu

Podjetnik lahko pri nizanju idej za svojo dejavnost, pri oblikovanju in razvoju podjetja s pomočjo NLP coachinga, bistveno hitreje in bolj jasno opredeli kaj želi, kje je, kam gre. Prevetri in razjasni cilje, dileme, vprašanja, interese, želje, … Izkristalizira načrt razvoja, določi fokus.
Coach podjetniku pomaga odkriti notranje potenciale, ki jih na podjetniški poti potrebuje. To navadno izzove kreativnost, vrednost, zavedanje lastnih močnih točk. Prebudi se strast udejanjiti načrt. Coach ne svetuje. S posebnimi vprašanji in tehnikami usmerja podjetnika k novemu načinu razmišljanja. To pomeni, da ugotovitve podjetnika izvirajo iz njegovih lastnih vzgibov, mišljenja, čustvovanja, iz njegovega notranjega sveta, kar predstavlja eno bistvenih predpostavk za uspeh posameznika oz. podjetja. Bistvo uspeha vsakega posameznika je v njegovi edinstvenosti (lahko je to ideja, pristop, sistem, model, lastnost,…). Coach mu pri tem pomaga odkriti, ozavestiti, razviti vse tisto kar je temeljno, da lahko podjetnik nadgradi svojo poslovno idejo.  Ker si podjetnik tako ustvari jasnejšo predstavo o izvedbi posla, se tudi jasneje začne zavedati, kaj mu na poti do cilja še primanjkuje, kaj mu predstavlja izziv,… 
Razumevanje različnosti omogoča večjo uspešnost posameznika
Ljudje različno razmišljamo, čustvujemo, vrednotimo in zaradi tega različno ubesedimo, opišemo, prikažemo različne življenjske situacije.   Zato prihaja do konfliktov, nerazumevanja.  Zavedanje in razumevanje družbenih odnosov in sebe (svojega modela sveta), poznavanje in sprejemanje različnih tipov osebnosti, je predpostavka za dobro in uspešno komunikacijo. Nedvomno je to danes eden od zelo pomembnih dejavnikov uspeha. Različne NLP tehnike omogočajo globlji uvid vase, zavedanje svojega notranjega modela sveta in s tem tudi drugih ljudi. Z razumevanjem in spoštovanjem različnosti smo v komunikaciji na osebnem in poslovnem področju uspešnejši.
Prioritete kot fokus  
Vsak podjetnik se ves čas srečuje z vedno novimi izzivi. Navadno si želi povečati produktivnost in s tem zaslužek. Kaj naj spremeni, doda, razvije, da bo pri tem uspešen? Ali je to izboljšanje kakovosti izdelkov ali storitev? Ali bi bilo smiselno, da se posveti spremembam odnosov v podjetju? Ali v tem kontekstu razmišlja o tem, koliko so zaposleni pripadni podjetju? Kaj najprej sam lahko prispeva k temu? Kaj pa odnosi z zunanjimi partnerji ali kupci? Ali je časovna komponenta v podjetju optimalna?  Tako se nemalokrat vrti v začaranem krogu, veliko in vedno več dela, z »rezultati« pa ni najbolj zadovoljen.
Podjetnik se sooča z izzivom prilagodljivosti sebe, svojih idej, vizije, okolju in tržnim spremembam. Ta interaktivni proces predstavlja umetnost ravnotežja – kako produktivno združiti osebne potenciale oziroma potenciale podjetja in zaposlenih z zahtevami trga? Kaj je tisto, kar pri tem še potrebuje? Znanje, veščine, izkušnje, informacije ali morda le spremenjen odnos do sebe in posledično drugačen način komunikacije? Kaj in kdo ga pri tem ovira? Kdo podpira? Kaj vse lahko sam pri tem naredi? Čemu  sam ni kos in potrebuje pomoč? Kateri je prvi korak?
Občutek labirinta brez izhoda je možno s pomočjo coachinga obvladati in s pravimi vprašanji  določiti prioritete, fokus in realno smer razvoja. Morda pa le spoznati, kako »nepomembno malenkost«, ki lahko prispeva k bistvenemu izboljšanju.
 
 Vesna Stepišnik
ICF NLP coach
Podjetnik lahko pri nizanju idej za svojo dejavnost, pri oblikovanju in razvoju podjetja s pomočjo NLP coachinga, bistveno hitreje in bolj jasno opredeli kaj želi, kje je, kam gre.