Pomembno je poznati sebe - NLP (3.del)

Komu je NLP namenjen?
NLP trening ljudem omogoča, da se zavedajo kako pomembno je poznati sebe in da hkrati ostanejo bolj dosledni sebi. Le - tako lahko postanejo tisto kar v resnici so.
NLP trening danes uporabljajo vodilni in vodstveni delavci (za spodbujanje ustvarjalnosti, za oblikovanje identitete podjetij, za boljše odnose med zaposlenimi in odkrivanje potencialov posameznika); učitelji in izobraževalci odraslih (obvladovanje strahu pred šolo, učne težave, motivacija, oblikovanje boljših strategij učenja); zdravniki, svetovalci in terapevti (na psihološkem in socialnem področju); komercialisti in tržniki (kot nenadomestljiv pripomoček pri komuniciranju s strankami) in vsi mi kot posamezniki.  V nadaljevanju bo za vsako skupino posebej predstavljeno nekaj najbolj pomembnih poudarkov. 
Managerji:
 • lahko gradijo bolj plodne poslovne odnose,
 • so bolj  uspešni pri načrtovanju in v doseganju določenih ciljev,
 • lahko vodijo svoje zaposlene skozi obdobja sprememb in razvijejo večje zavedanje o tem, kako motivirati zaposlene,
 • pripravljajo in vodijo bolj učinkovite sestanke, posebej še tiste, ki obravnavajo konflikte,
 • lahko uporabijo »eden z enim« (one-to-one) treninge kot sredstvo za ocenjevanje, mentorstvo in izobraževanje.
Kadroviki:
 • izboljšajo uspeh pri vodenju intervjuja,
 • izboljšajo svoje sposobnosti pri izobraževanju, svetovanju in ocenjevanju zaposlenih,
 • soočajo se z mučnimi situacijami, kot so zgodnja upokojitev, višek kadra, zmanjševanje zaposlenih, disciplinski ukrepi, pridobijo sposobnost za svoje lastno ravnovesje (well-being: ugodje) in ostanejo objektivni brez da bi izgubili zaupanje prizadetega posameznika,
 • bolj se zavedajo pomena večjega razumevanje dogajanja še posebej  v konfliktnih situacijah,
 • bolj so učinkoviti pri združevanju različnih oddelkov, skupin z istimi ali različnimi poklici, da bi v skupini ustvarili večjo kohezijo in harmonijo.
 Predavatelji:
 • veliko bolje vodijo pouk, predavanje, njihovi treningi postanejo zanimivi,
 • bolj so samozavestni pri nastopanju pred skupino udeležencev in prilagajajo učenje,
 • bolj so sposobni natančno oceniti potrebe skupine in posameznikov,
 • razumejo različne sloge učenja,
 • znajo motivirati posameznike za učenje.
 Prodajalci /tržniki: 
 • sposobni so razvijati dolgoročne odnose s poslovnimi partnerji (tako s kupci kot tudi z dobavitelji) in s tem dosegati dobre dolgoročne poslovne rezultate,
 • izboljšajo tehnike spraševanja, kar omogoči ljudem v prodaji, da bolj natančno določijo potrebe stranke in s tem spodbudijo željo po nakupih,
 • z uporabo jezika, ki odgovarja stranki, lahko prezentirajo svoje izdelke z večjim učinkom,
 • zmožni so kontrolirati svoj um in postanejo prožnejši in manj užaljeni, če so zavrnjeni,
 • razumejo reakcije strank in izboljšujejo svoje spretnosti, da bi dosegli konstantne prodajne oz. tržne rezultate,
 Učitelji:
 • lažje obvladujejo težavne učence, povečajo učenčevo samozavest – njegovo željo po učenju,
 • bolje obvladajo svoj lastni um in čustvena stanja, s tem znajo znižati nivo stresa in ustvariti večje zadovoljstvo pri delu,
 • znajo približati pozitivno stališče do učenja,
 • so bolj kreativni in domiselni pri svojih prezentacijah oz. poučevanju.
 Zdravniki:
 • povečajo svoje sposobnosti vzpostavljanja odnosov s pacienti in sodelavci,
 • zmožni so zbrati več informacij v krajšem času, so bolj učinkoviti pri diagnostiki,
 • pacienti so prepričani, da so končno našli zdravnika, ki jih posluša in resnično razume, kaj se z njimi dogaja,
 • višja samozavest in povečano zaupanje pacientov ustvarja naraščujoče spoštovanje partnerjev in sodelavcev, 
 • skozi NLP spretnosti lahko zdravniki obvladajo najhujše stresne situacije,
 • poveča se njihova sposobnost, da se bolje razumejo in povežejo s svojimi pacienti.
Psihoterapevti:
 • znajo bolje postavljati vprašanja in bolje razumejo kaj se s stranko v resnici dogaja,
 • pridobijo veliko dodatnih orodij, ki jih lahko uporabijo v terapevtskem procesu,
 • proces postane hitrejši in mehkejši in doseže večje rezultate v krajšem času,
 • poglabljanje osebnega razumevanja in razvoja terapevta obogati ne samo kakovost njegovega dela, ampak ima koristen učinek tudi v njegovem življenju,
 • s tem, da razširijo svoje razumevanje strank, so terapevti bolj kreativni pri svojem delu.
Posamezniki – osebni razvoj:  
 • razvijejo pravo razumevanje vrednosti odlične komunikacije v vseh življenjskih situacijah in spretnosti s katerimi naj bi to dosegli, 
 • povečajo sposobnost poslušanja drugih in uporabijo spretnosti izpraševanja, da bi ugotovili za kaj res gre, kar vodi  k večji jasnosti in manjšemu številu nesporazumov,
 • pridobijo večjo samozavest in samospoštovanje,
 • razjasnijo si svoje smernice v življenju in pridobijo spretnosti s katerimi naj bi dosegli večji osebnostni potencial,
 •  povečajo svojo sposobnost razumevanja različnih ljudi.  

Jelica Pegan Stemberger
NLP trener z mednarodno licenco - INLPTA 
http://glottanova.si http://vskv.si