Refleksna masaža, refleksoterapija ali refleksologija

Čas novovalovskega gibanja (new age), ki se je začel v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nam je prinesel številne nove ali stare prenovljene in posodobljene metode zdravilstva, nova filozofska in religiozna gibanja ter mnoge poskuse bolj ali manj posrečenih interpretacij starih izročil. Znašli smo se v času, v katerem nas skrivnostnost in časovna oddaljenost starih izročil privlačita in obenem silita k poenostavljanju. Pomanjkanje časa in želja po lepoti, zdravju, uspehu in izobilju pa nas vodita k uporabi vseh sredstev in načinov, včasih tudi mimo njihovega pravega smisla in namena.
Novovalovsko gibanje si je postavilo za cilj nov pogled na razvoj človeka. Večinoma pa označuje izraz »novi val« pomensko slabo opredeljena gibanja, poskuse sintetiziranja in poenostavljanja starih in nam, v današnjem načinu življenja, prezapletenih izročil, zmedo in veliko število obljub, kako čim hitreje in lažje priti do zdravja in duševne stabilnosti in blagostanja.
Ta uvod služi kratkemu vpogledu v to, zakaj nastaja zmeda tudi pri terminologiji, ki jo uporabljamo v Sloveniji in se nanaša na refleksnoconsko masažo, ki je najbolj posplošen izraz za vedno bolj popularno metodo. Poleg tega pri nas sodi v poklicni standard, ter je uvrščena v Zakon o zdravilstvu kot zdravilska metoda.
Poimenovanje v tujini
Če pogledamo predvsem v Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko, Norveško, Francijo, Anglijo, lahko ugotovimo, da se večinoma uporablja izraz refleksologija. Naštete so dežele, kjer je refleksologija kot taka poznana in se tudi uporablja kot komplementarna metoda. Razlog za ta termin je, da se refleksologi izognejo izrazu terapevt, ki je v večini dežel rezerviran za metode, ki so razvrščene pod integrativno medicino, ki je vedno podprta s precej visokimi standardi znanja iz medicine.
Praktični primer sta Avstrija in Nemčija, kjer po medicinskem usposabljanju ljudje pridobijo naziv hailpraktiker in lahko z dodatnim usposabljanjem opravljajo z zakonom določene metode, kamor refleksologija ne spada.
Na tem mestu se ne želim spuščati v bolj podrobno interpretacijo zakonskih ureditev v različnih deželah, čeprav je zelo dobra primerjava narejena za potrebe Ministrstva za zdravje.
Pojmi, ki jih uporabljamo v Sloveniji 
Refleksologij je v Sloveniji najredkeje uporabljan izraz za metodo, ki temelji na tretmaju refleksnih con in je povzet iz prevoda tuje literature in ga vsebinsko težko opredelimo.
Refleksna masaža ali refleksnoconska masaža pomeni znanje, ki temelji na obdelavi refleksnih con na stopalih in dlaneh in se pojavlja v različnih izobraževalnih vsebinah v okviru šolskega programa Velnes in kozmetičnih šol z različnim številom ur usposabljanja ali tudi na zasebnih tečajih, s podnapisom »za domačo rabo«. Obseg znanja je seveda odvisen od števila ur učenja in intenzivnosti praktičnega dela, ki ga opravijo maserji. Programi učenja so običajno enaki, kot se izvajajo za usposabljanje za pridobitev NPK refleksoterapevt, le da so krajši. In so običajno namenjeni sproščanju in ohranjanju dobrega počutja.
Refleksoterapevt je strokovnjak s področja zdravilstva. Je usposobljen za Refleksnoconsko terapijo in z različnimi metodami pomaga posamezniku ohranjati zdravje. Standardi znanja zajemajo znanje refleksnoconske masaže stopal in dlani; znanja, ki povezujejo motnje na refleksnih točkah zob in organov; protibolečinsko terapijo; terapijo na čakrah, ter metamorfno tehniko, ki krepi pretok življenjske energije.
NPK refleksoterapevt/ka
Za pridobitev NPK refleksoterapevt/ka morate imeti opravljene izpite iz medicinskih vsebin, določenih za program Zdravstvena vzgoja. Program usposabljanja je pripravljen na podlagi Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti. Certifikat pridobite v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti pred komisijo, ki jo imenuje Državni izpitni center (RIC).
Za zaključek naj omenim, da bo nastalo zmedo verjetno dokončno rešil terminološki slovar, ki ga pripravlja Sekcija refleksoterapevtov in bo objavljen med slovarji Amebis.

Maja Vrhunc
Refleksoterapevtka 
http://www.institut-rjp.si/ustanoviteljice/