Prednosti osebnega trenerja pri vadbi  

Zavedanje o pozitivnih vplivih gibanja na zdravje in vitalno telo spodbuja vedno več posameznikov k telesni aktivnosti. Ukvarjanje s športom postaja vedno bolj priljubljeno, tekaški dogodki vse številčnejši, skupinske vadbe so na vsakem koraku in fitneški centri polno zasedeni.  
Seveda bi lahko rekli, da je ukvarjanje s športom v modi in dostopno slehernemu posamezniku, kajti za tek v naravi potrebujete le ustrezno tekaško obutev, medtem ko je strošek osebnega trenerja in fitneške karte nekoliko višji. Na izbor telesne aktivnosti oz. športa vplivajo predvsem prijatelji, družinski člani, popularni programi, uspešne zgodbe, dosegljivost,… žal pa redko kdo pomisli katera oblika gibanja je primerna za posameznika.
Pomen ustrezne izbire športne aktivnosti
Pozabljamo kako velike razlike v telesni pripravljenosti in zmožnostih so med vadečimi, zato množično ukvarjanje s popularnim programom ugodno vpliva le ne redke posameznike. Prav tako opažamo, da se vadi po “šablonskih” programih iz aktualnih spletnih strani, ki omogočijo zavidljiv dosežek posameznikom in potem vsi vadimo po istemu programu v upanju, da dosežemo enak napredek. Žal že pripravljene programe posredujejo strankam številni neizkušeni trenerji, zato so poškodbe in deformacije vse pogostejše.
  • Kako izbrati ustrezno športno aktivnost oz. prepoznati ustrezen nasvet trenerja?
  • Ali lahko govorimo o neustrezni športni aktivnosti?
  • Kako pomemben je oseben pristop trenerja do vadečega?
Sodoben način življenja povzroča številne deformacije telesa  in žal moramo poudariti, da so telesne zmogljivosti mlajše generacije zelo zaskrbljujoče. Odgovornost vsakega trenerja je prepoznati posebnosti vadečega, omejitve pri gibanju, opaziti deformacije telesa, povprašati o morebitnem bolezenskem stanju,…
Prilagojen program glede na individualne potrebe
  • Trener z osebnim pristopom ne bo odsvetoval telesno aktivnost posamezniku z bolečinami v kolenu, hrbtenici, z artrozo, s povišanim holesterolom, s sladkorno boleznijo,… temveč bo pripravil prilagojen program, ki bo ugodno vplival na vsa bolezenska stanja oz. bolečine.
  • Pomembno je sodelovanje trenerja s strokovnjaki iz drugih področij (fizioterapevti, zdravniki, psihologi,…), ki še dodatno individualizirajo obravnavo.
  • Opomniti je potrebno vadečega, da prisluhne svojemu telesu in ne nasvetu prijatelja, ki si želi le družbe pri določeni aktivnosti.
  • Na osnovi diagnoze vadbe trener z osebnim pristopom svetuje tudi aktivnosti doma, v naravi in poda natančna navodila.
  • Izkušeni trener individualizira sleherni program vadbe in redno spremlja napredek v smeri zastavljenega cilja. Pogosto si vadeči zastavijo nerealne cilje, zato le trener z osebnim pristopom omogoči posamezniku predstaviti zdravo pot do zastavljenega cilja. Ponavadi je potrebno kandidata soočiti z omejitvami oz. strokovno razložiti, čemu služijo korekcijske vaje, adaptacija, aktivacija pozabljenih mišic, koordinacija,…
Ne želimo vas odvrniti od igre tenisa s prijateljem, temveč opomniti, da vam bo strokovni osebni pristop trenerja podal dodatne vsebine v smeri na primer izboljšanja gibljivosti ramenskega obroča in hrbtenice ter omogočil varno, učinkovitejšo igro in več užitkov pri doseganju točk.
 
Urška Dolinšek, prof.šp.vzg.
CEO Fitnes klinika by Urška
http://fitnesklinika.si/