Ljubezen je odločitev

To, kar se nam zdaj dogaja, je posledica naših preteklih dejanj iz tega in prejšnjih življenj. Živimo z namenom, da se učimo izražati svoje notranje duhovne potenciale, duhovno ljubezen. Učenje pa je včasih težko in naporno, saj je naša duševnost narejena tako, da se oklepamo tistega, kar je prijetno, in se izogibamo temu, kar ni.
Z osebnostnega vidika je takšno delovanje logično, z duhovnega zornega kota pa se dostikrat zaradi tega še bolj zapletamo in trpimo. V primeru trpljenja je smiselno, da ozaveščamo, kaj nam življenje sporoča, česa se morda oklepamo, česa ne vidimo, česa se moramo naučiti, kaj spustiti ... Pomembno je zaupanje v pravično notranjo urejenost življenja in odnosov. Da je vse, kar se nam dogaja, potrebno in najboljše ter z namenom duhovne rasti, čeprav za čustva in ego ni nujno prijetno.
Vsak dan je pomemben in vsak dan znova se lahko odločimo, da bomo delali dobro, živeli ozaveščeno, živeli ljubezen. Res pa je, da so energijske blokade dostikrat močnejše od naše odločitve in se v teh naših prizadevanjih počutimo, kot bi se zaletavali v zid pred nami.
Priporočilo posamezniku na pripravo postavitve družine
Sprostitev nakopičene enrgije
Priprava posameznika na postavitev družine je že to, da izdela družinsko drevo. To je še na razumski ravni. Potem priporočam, da razmisli o dogodkih, ki so se zgodili v družini in so vplivali na usode njenih članov, ter o tem, kaj bi želel rešiti. In seveda, da zbere pogum za postavitev in pride na delavnico. Ko poteka postavitev, pa je najbolje, da notranje zaupate energijam in se prepuste.
Postavitev je tako zelo učinkovita ravno zato, ker na energijski ravni naredi preboj, nakopičena energija se sprosti in preobrazi, tako lahko zdravilna energija ljubezni steče. Zgodi se posebna alkimija, kot da bi svinec pretapljali v zlato, in nenadoma postanemo pretočnejši, razbremenjeni, pomirjeni, močni, ljubeči. Tako lahko naredimo tisto, za kar smo si prej zaman prizadevali. Neverjetno je, koliko se na vsaki postavitvi lahko očisti! Zgodijo se veliki procesi, ki so podprti z duhovno energijo in energijo celotne skupine.

Boštjan Trtnik
Družinski terapevt po metodi postavitve družine
http://www.postavitve.si/