Ali znamo prisluhniti drugemu in hkrati izraziti svoje mnenje ?

Resnični smisel komunikacije, lahko strnemo v dveh preprostih stvareh:
  • Da drugemu zares prisluhnemo. Gre za zavestno odločitev, s katero se hote postavimo v položaj: »Zanima me tvoje mnenje!« Pomembno je, da začasno pustimo svoje mnenje ob strani in se zares posvetimo sogovorniku. Kako naš sogovornik vidi neko zadevo, bomo spoznali le, če mu zares prisluhnemo in skušamo razumeti njegovo stališče, mnenje ali njegove argumente. S tako naravnanostjo v pogovoru bomo pri sogovorniku vzbujali večje zaupanje ter tudi njega spodbujali k večji odprtosti za naše mnenje in argumente. Ko drugi izraža svoje mnenje in ga pozorno poslušamo, ni naše mnenje niti najmanj ogroženo, četudi ga drugi ne bo sprejel. Vedno mi odločamo o tem, kaj bomo naredili s svojim mnenjem. Lahko ga ohranimo takega, kakršno je, lahko ga nekoliko spremenimo ali povsem spremenimo, če spričo novih informacij pridemo do drugačnih spoznanj. Vsaka izkušnja drugega nas lahko notranje obogati.
  • Da drugemu sporočimo, kakšen je naš zorni kot, ne da bi mu pri tem vsiljevali svoje mnenje. S tem zavzamemo stališče: »Želim ti povedati svoje mnenje, pri tem pa ti puščam vso svobodo, da se z njim strinjaš ali pa ne.«
Če pogovor poteka v prijateljskem in sodelovalnem vzdušju, nihče ni ogrožen in tudi nikogaršnje mnenje ni ogroženo. Takšna komunikacija nam pomaga, da drug drugega bolje razumemo in si postanemo bližji. Počutimo se izpolnjene ter obogatene z novimi spoznanji in izkušnjami drugih. Prav tako se poveča zaupanje v medsebojnem odnosu.
Po pogovorih, kjer prevladuje tekmovalni duh, smo utrujeni, nezadovoljni, prizadeti, razočarani in prazni. Drugega doživljamo predvsem kot tekmeca in ne kot sočloveka. Tekmovalna naravnanost v komunikaciji v resnici zastruplja naše medsebojne odnose.
 
Boštjan Trtnik
Družinski terapevt po metodi postavitve družine 
http://www.postavitve.si/ 
Če pogovor poteka v prijateljskem in sodelovalnem vzdušju, nihče ni ogrožen in tudi nikogaršnje mnenje ni ogroženo.