Kako poteka postavitev družine?

Posameznik (sodeluje lahko tudi več družinskih članov), ki želi v družini nekaj rešiti, izbere izmed udeležencev na delavnici nekoga, ki predstavlja njegovo mamo, očeta, brata, moža ali ženo, otroke, … Predstavniki družinskih članov se uglasijo s t. i. družinskim poljem in dobijo občutke tistih oseb, ki jih predstavljajo.
Zelo pomembni so igralci oziroma predstavniki, ki dajo na voljo sebe, svoje telo. So kot mediji, skozi katere prihajajo energije določene družine. Na vsaki postavitvi so običajno na začetku prisotne težke energije, ki so posledica nerešenih čustvenih bremen. Igralci oziroma predstavniki pomagajo s tem, da skoznje tečejo energije zastalih, potlačenih čustev in se nato s pomočjo duhovne svetlobe pričnejo preobražati.
Na osnovi podatkov iz družinskega drevesa, ki jih dobim od postavljavca, in predvsem izhajajoč iz dogajanja v postavitvi, dodajam v družinsko polje nove pomembne osebe in tako proces vodim v smeri sprave in povezanosti med družinskimi člani. Včasih kateremu predstavniku namignem, kaj naj stori, kam naj pogleda ali kaj naj reče.
Po potrebi tudi sam vstopim v katero od vlog in tako poglobim ali pospešim proces. Delujem po načelu intuitivne uglašenosti z družinsko dušo in družinskim poljem. Nikoli ne vem vnaprej, kako bo postavitev potekala, osredotočen sem na trenutek in se prepustim energijskemu toku postavitve. Zato se v pravem trenutku tudi pojavi občutek, kaj je treba narediti v postavitvi, koga še dodati v postavitev in podobno.
Reševanje čustvenega zapleta
Prvi del postavitev je običajno namenjen temu, da se nerešena družinska čustva in občutki čim bolj izrazijo, pridejo na dan, nato pa se začne preobražanje, zdravljenje.
Tako je jasno vidna slika družinske situacije in postavitev nato vodimo v smeri reševanja določenega čustvenega zapleta. Postavitev družine ne išče krivcev za nastalo situacijo v družini, temveč rešitev, ki je dobra za vse vpletene. Do te pridemo z ljubeznijo. Ta omogoča povezanost in spoštovanje načel družinske duše tako, da vsak član družine dobi svoje mesto. Iz otopelosti, jeze, zamere prihajamo do žalosti, bolečine, obžalovanja, solz in sčasoma tudi do razbremenjenosti, pomiritve, povezanosti, sprave, ljubezni.
V tem procesu sprejmemo svojo usodo in usodo svoje družine in prednikov. Sprejmemo, da se je nekaj zgodilo in da je tako moralo biti. Ko se takšen čustveni zaplet sprosti in preobrazi, se sprosti veliko ljubezni, kar pomeni tudi več življenjske energije za sedanji trenutek. Če bi te energije videli – predstavljam si, da so v barvah – bi opazili, da so se temnejši odtenki spremenili v svetlejše, v svetlobo, v ljubezen.
Stare napetosti se ne morejo več prenašati na naslednje generacije, temveč se razpršijo in naredijo prostor za samostojno življenje, usklajeno z močjo in veseljem. Ob koncu postavitve je čutiti olajšanje, notranji mir, sprejemanje in občutek povezanosti. Dogajanje na delavnici je vsekakor fascinantno. Nekateri pravijo, da je čudežno.
 
Boštjan Trtnik
Družinski terapevt po metodi postavitve družine 
http://www.postavitve.si/