Anamarija Pažin Morović, univ.dipl.ekon., aromaterapevtka

Aromaterapija in velnes sta moj način življenja.

Doc. dr. Andreja Kukec

V svojem strokovnem in znanstvenem delu se ukvarjam z vplivi okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje.

Doc. dr. Matej Plevnik

Pri svojem delu namenjam posebno pozornost povezovanju vsebin kineziologije z umetnostjo.

Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Že več kot dvajset let sem svetovalka za prehrano v Termah Šmarješke Toplice.

Maja Živec Kozlevčar, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

Sem vodja zdravstva v Termah Šmarješke Toplice.

Doc. dr. Marta Bon, prof. šp. vzg.

Leta 2016 sem prejela Bloudkovo nagrado za življenjsko delo na področju športa.

Lea Sevšek Buterin, izvršna direktorica Term & Wellness

Ves čas se izobražujem in nadgrajujem znanje na različnih področjih.

Melani Kovač, klinična aromaterapevtka

Z vonjem si prikličemo spomin, s spominom pa čustva.

Mag. Jana Bergant in Matej Turin

Oba sva izredno vedoželjna, všeč so nama inovativne zamisli, vedno polna idej in ravno prav v letih, da se zavedava, da če ne delaš s srcem,...