Doc. dr. Andreja Kukec 

Zaposlena sem na Katedri za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V svojem strokovnem in znanstvenem delu se ukvarjam z vplivi okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje. Moje ožje področje raziskovanja vključuje metodološke pristope in ukrepe na področju proučevanja onesnaženosti ozračja na zdravje najbolj ranljivih populacijskih skupin. Aktivno sodelujem pri številnih nacionalnih in evropskih projektih na področju ocenjevanja vpliva okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje predvsem z vidika ocene izpostavljenosti in obvladovanja tveganja. Z veseljem sodelujem s študenti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih kot mentorica pri raziskovalnih nalogah, diplomskih in magistrskih delih. Interdisciplinarnost pri raziskovalnem delu povezujem z aktivnim sodelovanjem s strokovnjaki iz drugih članic Univerze v Ljubljani, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Agencijo RS za okolje. Metodološko znanje na področju povezovanja zdravstvenih in okoljskih podatkov  nadgrajujem  z znanstvenimi izmenjavami v uglednih mednarodnih inštitucijah, kot sta Centre for Research in Environmental Epidemiology v Barceloni in The Swiss Tropical and Public Health Institute v Baslu.
V svojem strokovnem in znanstvenem delu se ukvarjam z vplivi okoljskih dejavnikov tveganja na zdravje.