Magdalena Fabčič, univ. dipl. biol., coach ACTP, moderatorka

Moje poslanstvo, poklicanost in največje veselje je pomagati, podpirati in voditi ženske na poti trajne transformacije.

Ana Ličina, mednarodno certificirana aromaterapevtka

Aromaterapija je moja ljubezen na prvi vdih.