Implementacija korporativnega velnesa (1.del)

Vedno pogosteje beremo in slišimo, kako pomembno je zdravje in dobro počutje zaposlenih za kakovostno, učinkovito in dobro opravljeno delo. Nekatera podjetja imajo velneške programe že zelo dobro vpeljane. Druga se za to odločajo zaradi zakonskih podlag. Pri vsem skupaj pa je najbolj pomembno, da se zaposleni zavedajo lastne odgovornosti za ohranjaje svojega zdravja.
Za uspešno implementacijo korporativnega velnesa je predhodno potrebno narediti ustrezen načrt. Zato je pred uvedbo programa, ki bo zaposlenim pomagal pri ohranjanju njihovega zdravega življenjskega sloga, potrebno opredeliti:
  1.  cilj (kaj se želi s programom doseči),
  2.  ciljno skupino (komu je program namenjen),
  3.  vsebino programa (vključena programska področja),
  4.  promocijo (ustrezen način internega komuniciranja).  
Zgoraj omenjena področja se seveda razlikujejo glede na specifiko posameznega podjetja. Skupni imenovalec pri implementaciji korporativnega velnesa v podjetje je, da mora biti predvsem vodstvo motivirano in zavzeto, da bi tak program v podjetje vpeljali. S tem je povezana kredibilnost programa. Korporativni velnes kot preventivni program  je sestavni del celotnega poslovnega procesa in zato mora imeti enak pomen kot vsa ostala področja delovanja podjetja. Ne gre samo za eno izmed rešitev, s katero podjetje lahko zmanjša stroške, ampak je rešitev, ki vključuje različna področja, ki se med seboj strateško dopolnjujejo in imajo zato dolgoročen učinek tako za posameznika kot za širšo družbo. 
Pomembna je nadgradnja programa
Brez upoštevanja želja zaposlenih, katerih velneških storitev si želijo, je vpeljava programa v podjetje veliko težja. Program bo težko učinkovito zaživel. V primeru raznolikosti ponudbe (na primer delavnice o pripravi zdrave prehrane, skupinske vadbe,  izbor različnih velneških storitev,…), je večja možnost, da bodo zaposleni izbrali storitve, ki jim ustrezajo. Ljudje se med seboj razlikujejo in kar ustreza enemu še ne pomeni, da bo tudi drugemu. Pomembno je tudi, da je program tako zastavljen, da se lahko nadgrajuje.
Od tu naprej je velnes kot način življenja v vsej svoji širini ena izmed možnosti,  s katero se podjetje odziva na potrebe zaposlenih, ter si tako dolgoročno zagotovi uspešne in zdrave sodelavce. Z izobraževanjem  in spodbudnim delovnim okoljem, kjer je zdrav življenjski slog vrednota, je motivacija vseh zaposlenih za doseganje višjih in boljših rezultatov veliko večja.
Vlaganje z zdravje celotne populacije kot družbe je dolgoročno edina finančno vzdržna usmeritev.

Mag. Monika Karan