Velnes kot način življenja zaposlenih

Velnes je celosten življenjski slog posameznika, ki mu pomaga pri njegovem dobrem počutju. Pri tem je osebnostna rast in sprejemanje lastne odgovornosti za ohranjanje zdravja, ključno.  Tako bi lahko najkrajše povzela široko področja, ki ga velnes vključuje.
Nikakor ne gre samo za modni trend, ampak za način življenja, ki ohranja človekovo zdravje kot njegovo največjo vrednoto. Pri tem so pomembna naslednja temeljna področja:
  • telesna aktivnost,
  • zdrava prehrana,
  • sproščanje, 
  • duševni velnes.         
Vse to sestavlja mozaik, s katerim  posameznik preventivno skrbi za svoje zdravje in dobro počutje  oz. za zdrav življenjski slog. 
Razlago velnesa kot načina življenja podajata avtorja Travis W. John  in Ryan Sara (Wellness workbook, 2004), in sicer kot povzetek, da je velnes:
  1. izbira: je odločitev in prizadevanje posameznika za optimalno zdravje,                                
  2. način življenja: je življenjski slog, ki ga oblikuje posameznik, da doseže  dobro počutje,      
  3. proces: je proces osebnostne rasti, ohranjanja in krepitve zdravja ter iskanja sreče tukaj in  zdaj,                                              
  4. povezava telesa, duše in duha: je zavedanje, da vse kar počnemo, mislimo, čutimo, verjamemo, vpliva na naše zdravje in svet okoli nas,
  5. sprejemanje samega sebe.         
Konkurenčna prednost delodajalca 
Odločitev delodajalca, da svojim sodelavcem ponudi korporativne velneške programe s katerimi bodo lahko vzdrževali zdrav življenjski slog, je hkrati lahko tudi njegova  konkurenčna prednost. Ključnim sodelavcem je namreč vse bolj pomembna priložnost, da lahko ob zahtevnem delu poskrbijo tudi za svoje zdravje.
Hkrati je to način, s katerim delodajalec lahko doseže zmanjšano stopnjo absentizma ter drugih načinov odsotnosti z dela. Pomemben argument v prid tej odločitvi je tudi prilagoditev razmeram, ko je aktivna delovna doba vse daljša. Temu dejstvu se bodo morali delodajalci prilagoditi in se potruditi, da bo psihofizično zdravje ljudi čim dlje v dobri kondiciji. Od tega bodo imeli največ posamezniki in podjetja, ter posledično celotna družba.
 
Mag. Monika Karan