Pilates  - priporočila za vadbo

Osnova pilatesa je stabilizacija in propriorecepcija trupa, saj se osredotoča na globoke mišice, ki jih z drugimi oblikami vadbe težje razvijamo. Namenjen je vzdrževanju in vzpostavljanju pravilne telesne drže. Z različnimi vajami pilates najbolj vpliva na razvoj fleksibilnosti in statične moči.
Joseph H.Pilates
Pilates je dobil ime po njegovem ustanovitelju Josephu H. Pilatesu. V času, ko je Joseph Pilates po selitvi iz Evrope v New Yorku treniral svoje varovance, je vadbo imenoval »kontrologija«. To je pomenilo, da je pri sami izvedbi najbolj pomembna kontrola telesa. Povedati moramo, da je bila vadba razvita za individualen pristop, saj je sam ustanovitelj treninge prilagajal potrebam telesa in življenjskega sloga posameznika. Po njegovi smrti so kontrologijo v svet ponesli njegovi učenci in princip vadbe poimenovali pilates. Ker so se ti učenci podali v različne specializirane smeri študije človeškega telesa, danes na tej osnovi poznamo več šol, ki poučujejo in zagovarjajo različne smeri pilatesa.
Joseph Pilates je za treniranje uporabljal vadbo na tleh (danes to imenujemo »mat pilates«) ter  aparatuse (naprave), ki jih je sam razvil na podlagi lastnih izkušenj. Aparatusi so skoraj obvezna oprema v pilates centrih v tujini, v Sloveniji pa se v veliki večini poučuje pilates na blazini ob občasni ali redni uporabi manjših pripomočkov (elastike, žogice, valjev, obročev, ...). Pri nas običajno vadba pilates poteka v  skupini. Vse bolj pa se principe vključuje tudi v rehabilitacijo in postrehabilitacijo.
Osnove pilatesa
Osnova vadbe pilatesa je povezava med umom in telesom. Pomembno je, da gibe izvajamo s kontrolo uma, torej zavestno. Ob tem se razvija propriocepcija in posledično motorični nadzor telesa. Pri vajah se poudarja tudi dihanje, s katerim pripomoremo k povečanju pljučne kapacitete, ter stabilizacije centra telesa. Center, v pilatesu poznamo izraz »power house«, je naš trup. Z redno vadbo razvijamo statično moč globokih mišic, ki jih z drugimi oblikami vadbe pogosto zanemarimo. Prav te mišice so pomembne za vpostavitev pravilne in zdrave telesne drže ter za ohranjanje stabilnosti sklepov. V zadnjem času se ob vadbi vse pogosteje poudarja tudi vključitev mišic medeničnega dna. Njihova šibkost je, poleg vseh vidnih sprememb v telesni drži, posledica pretežno sedečega načina življenja in vse postaja večji problem med populacijo. Prednost redne vadbe je še povečanje gibljivosti in ravnotežja.
Različna poimenovanja vadbe
V Sloveniji poznamo zelo veliko različnih poimenovanj pilates vadbe. Ob vstopu v fitnes ali pilates center nam bo bolj malo znano, kaj je napisano na urniku. Različna poimenovanja so najpogosteje samo tržna poteza centra ali pa označujejo osnovno in bolj zahtevno skupino. V kolikor k vadbi pristopamo prvič, je pomembno, da začnemo v skupini začetnikov, saj so dobri temelji pri pilatesu najpomembnejši za uspešno nadaljevanje.
Primernost pilatesa kot vadbe
Pilates je poleg splošne populacije zelo primeren tudi v primeru: 
  • slabe telesne drže,
  • inkontinence ali uhajanjem blata,
  • osteoporoze,
  • po poškodbah,
  • za nosečnice, mamice po porodu.
Vse bolj se princip vadbe vstavlja tudi v treninge v profesionalnem športu, saj pripomore k večji učinkovitosti in zmanjša možnost nastanka kroničnih poškodb. Pilates se je vsekakor izkazal kot dobra osnova oziroma dopolnilo za marsikatero drugo obliko vadbe ali športa. Vseeno pa ne smemo zanemariti treninga moči (npr. vadba v fitnesu) in srčno-pljučnega sistema (hitra hoja, tek, kolesarjenje).

Uroš Petan
Kondicijski trener 
http://www.one2one.si/sl