Aerobika in ples – priporočila za vadbo    

Glavna značilnost tovrstne rekreacije je, da se izvajaja ob glasbeni spremljavi in v njenem ritmu. Prednost pa je predvsem v razvijanju koordinacije, gibčnosti,  vzdržljivost, sprostitvi in druženju.  
Podlaga za nastanek aerobike je bil ples, ki se je razvijal skozi stoletja in ga danes poznamo tudi kot profesionalni šport. Tokrat bom pisal o vplivih rekreativnega plesa na človeka, ples kot oblika profesionalnega športa bo izvzet. Z razmahom fitneških dvoran se je razširila tudi aerobika.
Ples  kot rekreacija
Ples je bil osnova družabnega življenja že v preteklih stoletjih. Pomenil je predvsem sprostitev in odmik od vsakdanjih tegob. Na različnih koncih sveta so se razvile svojevrstne zvrsti. Plesi, ki jih poznamo danes, so za svoj razvoj potrebovali veliko več časa kot aerobika. V zadnjem stoletju je k temu ključno pripomogla globalizacija. Tako so se s časoma in z mešanjem kultur oblikovale zvrsti, ki jih v okvirno  lahko delimo na plese v skupinah (hip hop, jazz, modern, ...) in v paru (latinsko-ameriški, standardni, argentinski tango, salsa, ...). Za plesalca je osnovna povezava z glasbo in njenim ritmom, ki ga pretvori v korake in gibanje celotnega telesa.
  • Prednosti plesa kot rekreacije so razvoj socialnih kompetenc, mentalno sprostitev ter ohranjanje oziroma razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti. Ples pripomore k koordinaciji, aerobni zmogljivosti, natančnosti, gibljivosti in ravnotežju.
  • Potencialne slabosti so lahko: izvaja se predvsem v zaprtih prostorih, večinoma v (pre)poznih večernih urah, za nekatere oblike plesa je nujen partner (organizacijski izziv) ter to, da v primeru kadar je ples edina vrsta rekreacije, večinoma ni stimulansa za vzdrževanje oziroma krepitev moči muskulature in gostote kosti. Ples je lahko odličen dodatek k ostalim telesnim aktivnostim. Zelo smiselno mu je dodati krepilno vadbo za moč ter vzdržljivostno vadbo v naravi (hoja, tek, kolesarjenje, plavanje ipd.).
Aerobika kot vadba
Začetek aerobike povezujemo z Jane Fonda, ki je v prejšnjem stoletju s to zvrstjo v hipu osvojila svet. Priljubljenost aerobike se je v zadnjih desetletjih še bolj razmahnila, saj je zaradi izvajanja v skupini dostopna širši populaciji. Danes namesto izraza aerobika večinoma uporabljamo kar termin skupinska vadba. S tem namreč označujemo vse vadbe, ki so se v preteklosti razvile iz aerobike in je njihova skupna značilnost, da se izvajajo v skupini. Najbolj znane so step aerobika, TNZ (trebuh, noge, zadnjica), plesna aerobika, Zumba, Pump aerobika ...
V nasprotju s plesom se aerobiko izvaja na poudarjen ritem, zato jo je lažje osvojiti. Vadba, ki se izvaja ob glasbeni spremljavi, se začne z lažjim ogrevanjem, kar se stopnjuje v glavni del s krepitvijo srčno-pljučnega sistema. Stopnjuje se tudi koordinacjska zahtevnost. Nato preidemo v krepilni del, kjer izvajamo vaje za moč. Ura se konča z umirjanjem srčne frekvence in raztezanjem. Največja prednost aerobike je skrb za vse motorične sposobnosti. Slabosti so terminska omejenost, izvajanje v zaprtem prostoru, intenzivnost ni prilagojena posamezniku, izvajanje vaj ni natančno nadzorovano in korigirano. Aerobika se običajno ponuja na trgu kot sezonska aktivnost, od septembra do maja. K vadbi se je zelo smiselno vključiti takoj septembra, saj se intenzivnost ter koordinacijska zahtevnost skozi mesece stopnjuje. Zelo težko je in za večino tudi nezdravo, če se odločite priključiti vadbi  sredi sezone. Aerobiko odsvetujem v naslednjih primerih:  
  • težkim astmatikom,
  • srčnim bolnikom,
  • kronično utrujenim posameznikom,
  • vsem, ki imate nesanirane skeletne poškodbe.
V sodobni družbi je vsakršna oblika rekreacijske aktivnosti pri kateri je koordinacijska zahtevnost tolikšna, da med njenim izvajanjem ni mogoče razmišljati o vsakdanjih izzivih, odlična izbira. Ples in aerobika to vsekakor sta!

Uroš Petan
Kondicijski trener
 http://www.one2one.si/sl 
Prednosti obeh vadb so: razvijanje koordinacije, gibčnosti, vzdržljivosti, sprostitev in druženje.