Možganski fitnes

Na obvladovanje procesa pomnjenja lahko tudi med delom s priučenimi veščinami vplivamo sami. Dejavnost, ki zaobjema zavedanje, sproščanje in obenem zahteva aktivno udeležbo uma in telesa, izboljša stanje posameznika v stresnih situacijah in deluje preventivo proti poslabšanju spomina, je program možganski fitnes. S pozameznimi dejavnostmi lahko vplivamo na točno določeno področje oziroma fazo v procesu pomnjenja.

Vaje za spomin
Vaje za pozornost, senzorni, kratkoročni, dolgoročni spomin, tehnike pomnjenja, koncentracije in sproščanja, zahtevajo aktivno sodelovanje posameznika in vsakodnevno redno dejavnost v umskih in telesnih vajah obnavljanja sposobnosti učljivosti in pomnjenja. Učinek vaj se kaže v izboljšanju pomnjenja, izboljšanju sklepanja in reševanja problemov, boljših fluidnih sposobnostih (prostorska orientacija ...), povečanju vizualne in slušne pozornosti, besedni fluentnosti, epizodičnem spominu, hitrosti procesiranja informacij in na področju delovnega spomina.
Neposredne metode za izboljšanje spomina 
Priporočam metodo zmanjševanja in obvladovanja stresa ter metodo za izboljšanje pozornosti in koncentracije npr.:
  • hoja, pozornost na gib
  • stoja na mestu, pozornost na ne-gib
  • pozornost na dihanje.
Posredne metode za izboljšanje spomina
Poleg naštetih vaj oz. neposrednih metod obstajajo tudi posredni načini izboljševanja pomnjenja, kot so:
  • motivacija,
  • izboljšana koncentracija,
  • pozitivna navodila (kot pozitivni govor o spominu – to si bom zapomnila, namesto: nobenega imena se ne spomnim ...).
Kje izvajamo možganski fitnes?
Možganski fitnes je učinkovit, če ga pravilno in redno izvajamo. Tehnik in metod se lahko naučimo v kratkem času, učinki pa so ob rednem izvajanju dolgoročni. Možganski fitnes lahko izvajamo npr.: na poti na delo in z dela, na delovnem mestu, po končanem delu.

Če živimo zgolj za trenutek, tudi minemo z njim. S spominom v trenutek vnesemo trajanje.
 
Jasmina Lambergar 
Trenerka spomina
http://www.mozganski-fitnes.si/ 
S pozameznimi dejavnostmi lahko vplivamo na točno določeno področje oziroma fazo v procesu pomnjenja.