Homeopatija

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim (similia similibus curentur) in na poseben način pripravljenih zdravilih, ki jih imenujemo potencirana zdravila.
Po omenjenem načelu je bolezen mogoče ozdraviti z zdravilom, ki pri zdravem človeku po vzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik. Njen utemeljitelj, nemški zdravnik dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), je homeopatijo razvil kot zdravniško metodo zdravljenja na začetku 19. stoletja zaradi nezadovoljstva in nestrinjanja z metodami tedanje uradne medicine (puščanje krvi, spodbujanje odvajanja in bruhanja, uporaba toksičnih zdravil in drugih za bolnike nevarnih snovi).
Trije temelji homeopatije
  • Preizkus homeopatskega zdravila na zdravih ljudeh – ta preizkus poteka po natančno določenem protokolu in je osnova za ugotavljanje simptomov homeopatskega zdravila.
  • Načelo podobnosti (similia similubus curentur) – po tem načelu lahko bolezen ozdravimo z zdravilom, ki v preizkusu na zdravih ljudeh povzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik.
  • Predpis enega zdravila, kar sledi iz prvega načela – v preizkusih je bilo vedno uporabljeno le eno zdravilo, katerega delovanje poznamo. Kako deluje več zdravil hkrati, ne vemo, ker takšni preizkusi (z več zdravili naenkrat) niso bili narejeni.
Katere bolezni zdravimo s homeopatijo?

S homeopatijo lahko zdravimo tako akutne kot kronične bolezni, pri nujnih stanjih pa se moramo obrniti na šolsko medicino. Pri boleznih, pri katerih so organi ali tkiva tako bolezensko spremenjeni, da popolnega ozdravljenja ne pričakujemo, lahko s homeopatskim zdravljenjem težave lajšamo.
Homeopatsko zdravljenje in zdravljenje s šolsko medicino se ne izključujeta in ju lahko izvajamo tudi sočasno. Zato je pomembno, da je homeopat zdravnik, ki lahko presodi, kdaj je treba v zdravljenje vključiti tudi šolsko medicino oziroma narediti dodatne, za bolnika potrebne diagnostične preiskave.

Kako poteka homeopatsko zdravljenje?
Prvi obisk pri zdravniku homeopatu običajno traja uro ali več. To je obsežen pogovor z bolnikom (anamneza). Dobra anamneza je ključna za izbiro pravega zdravila. Bolnik najprej natančno predstavi svoje težave, sledijo usmerjena vprašanja o splošnem stanju bolnika, občutljivosti, spanju, psihičnem stanju in po potrebi tudi klinični pregled. Zdravnik homeopat nato analizira simptome in na tej podlagi izbere ustrezno homeopatsko zdravilo, predpiše odmerek, potenco in način jemanja zdravila ter spremlja potek zdravljenja.
Pomen simptomov pri posamezniku
Za predpis homeopatskega zdravila so torej pomembni simptomi in ne diagnoza bolezni. Pri tem so bolj pomembni tisti simptomi, ki individualizirajo bolnikovo bolezensko stanje in ne tisti na podlagi katerih postavimo diagnozo. Sama diagnoza bolezni je nekaj preveč splošnega, da bi lahko izbrali pravo homeopatsko zdravilo. Bolniki z enako diagnozo lahko dobijo povsem različna homeopatska zdravila, saj se njihovi simptomi, če jih dovolj podrobno analiziramo, kljub enaki diagnozi razlikujejo. Homeopatsko zdravilo torej izbiramo individualno, za vsakega bolnika posebej.
Na začetku zdravljenja se simptomi lahko poslabšajo, čeprav se v večini primerov to ne zgodi. Začetno poslabšanje, kakor ga imenujemo, je pravzaprav znak, da je zdravilo začelo delovati. Če poslabšanje traja predolgo, oziroma je premočno (kar je redko), je potreben posvet z zdravnikom homeopatom, ki je zdravilo predpisal, sicer pa se prva kontrola pri kroničnih stanjih naredi čez pet do šest tednov.
Čas zdravljenja 
Zdravljenje traja različno dolgo. To je odvisno od narave bolezni in odziva organizma, bolnikove starosti, njegove discipliniranosti itd., pa seveda tudi od tega, ali je bilo izbrano pravo zdravilo. Kronične bolezni, ki trajajo več let, se tudi zdravijo več let. Zdravljenje akutnih bolezni je hitro – nekaj dni, včasih učinek zaznamo že po nekaj urah.
Včasih je izbira zdravila težja, ker je morda na voljo premalo simptomov, ali pa pri prvi izbiri zdravila niso znani vsi simptomi in jih zdravnik homeopat odkriva ob naslednjih obiskih bolnika. Pravilno izbrano zdravilo lahko z občasnimi ponovitvami deluje daljše časovno obdobje, če pa se med zdravljenjem pojavijo novi simptomi, zdravnik homeopat izbere novo zdravilo.

Irena Gorišek, dr. med., predsednica
Slovensko homeopatsko društvo
http://www.shd.si/ 
Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim (similia similibus curentur) in na poseben način pripravljenih zdravilih, ki jih imenujemo potencirana zdravila.