O znanju in odgovornosti (1.del)

Človek vedno dolži okoliščine za to, kar je. Ne verjamem v okoliščine. Tisti, ki v svetu napredujejo, gredo in si poiščejo okoliščine, ki jih želijo, in če jih ne morejo najti, si jih ustvarijo sami.« (George Bernard Shaw)
»Prihodnost je negotova. To ve prav vsakdo med nami. Edina gotova stvar glede prihodnosti je, da bo drugačna od sedanjosti. Nova družba bo družba izobraženih ljudi in znanje bo njen ključni vir. Največja stalnica prihodnosti je sprememba. « je zapisal eden največjih mislecev sodobnega vodenja Peter Drucker konec prejšnjega stoletja.
Družba kapitala se spreminja v družbo znanja
Priče smo že temu, da se družba kapitala v resnici spreminja v družno znanja. Znanje izpodriva delo in kapital. Na vidiku je nova revolucija, revolucija znanja, za katerega je značilno: inovativnost, prilagodljivost,  neoprijemljivi proizvodi, znati se učiti in upravljati z informacijami,  globalizacija, … Zato bodo  ključne spretnosti posameznikov za novo tisočletje:
  • posobnost hitrega učenja (izpopolnjevanja znanja),
  • sposobnost boljšega pomnjenja,
  • sposobnost ustvarjalnega in inovativnega razmišljanja,
  • sposobnost povezovanja, …
Učenje, za katerega smo še »včeraj« mislili, da smo z njim opravili že v času šolanja, se počasi, a vztrajno, vpleta v naš vsakdan. Če smo nekoč z diplomo zaključili formalen proces učenja, danes velja, da nam potrebo po učenju sproža in narekuje prav vsak dan posebej. Vseživljenjskost učenja postaja naša stalnica! 
Vse se spreminja
Zakaj? se vprašajmo. Napredek, ki se je zgodil na različnih področjih, je povzročil, da se spreminjajo poklici, panoge, potrebe ljudi in ljudje sami. Poglejmo primer avtomobilov. Trideset let nazaj smo se ukvarjali s tem, ali je vozilo ustrezno zaščiteno proti rjavenju, pomembno je bilo, da smo imeli vzpostavljen dober odnos z avtomehanikom, če nas je avto zaradi okvare pustil na cedilu...
Danes? Kakovost avta jemljemo kot samoumevno, rjavenje ... kaj je že to?! Servis nam ponudi že prodajalec, ko se odločamo o modelu, celotna storitev se vrti okoli blagovne znamke, ki smo jo izbrali. Poklic avtomehanika, ki se je nekoč zdel ključen, danes zamira, jutri pa bo morda tudi zamrl, če ne celo izumrl... Tak, kot ga poznamo danes, prav gotovo ne bo! 

Jelica Pegan Stemberger, ravnateljica VSŠKV 
http://www.vskv.si/vsskv/
Priče smo že temu, da se družba kapitala v resnici spreminja v družno znanja.