Primer dobre prakse -Thermana 

Družba Thermana d. d. je s promocijo zdravja na delovnem mestu za svoje zaposlene začela v letu 2016. S strani vodstva družbe je bila najprej ustanovljena skupina za promocijo zdravja, ki je začela z delom v letu 2015. Naloga te skupine je bila priprava konkretnega programa aktivnosti za zaposlene za leto 2016. V skupini za promocijo zdravja delujejo referent za kadrovske in pravne zadeve, vodja programa gostinstvo, vodja zdravstvene nege, wellness mentor in višji fizioterapevt.
Do leta 2016 so imeli zaposleni v družbi Thermana d. d. naslednje ugodnosti:
 • prost vstop v bazenske komplekse Thermane d. d.,
 • obisk savn, za katerega so odšteli simbolni prispevek v vrednosti 1 EUR,
 • obisk fitnesa, za katerega so odšteli simbolni prispevek 1 EUR,
 • popust na wellnes storitve v vrednosti 30 %.
V letu 2016 se je nabor aktivnosti promocije zdravja razširil. Program promocije zdravja sedaj zajema določene aktivnosti, ki se izvajajo na tedenski in mesečni ravni:
 • tedensko se izvajajo organizirano vodenje plavanja, pilates in joga,
 • mesečno se izvajata program savnanja z organiziranim vodenjem in organizirano vodenje fitnesa. Za vodene vadbe se je skupina za promocijo zdravja odločila zaradi povečanega zanimanja zaposlenih za tovrstne aktivnosti in zaradi njihove zavzetosti za redno udeležbo v teh aktivnostih.
Druge aktivnosti v okviru promocije zdravja se izvajajo kot enkratni dogodki kot so:
 •  šola za zmanjševanje bolečin v križu,
 • delavnica pravilnega premeščanja bremen,
 • pohod na Šmohor,
 • predavanje o zdravi prehrani, 
 • predavanje in delavnica na temo ayurvedske prehrane, 
 • šola nordijske hoje, 
 • delavnica komunikacije in reševanja konfliktov.
Zaposleni določene aktivnosti promocije zdravja obiskujejo v svojem prostem času. Druge aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu pa se obravnavajo kot delovni čas zaposlenih. Obisk bazenskega kompleksa družbe Thermana d. d. je med zaposlenimi zelo priljubljena aktivnost promocije zdravja. Tudi ožji družinski člani zaposlenega namreč pri tem pridobijo določene ugodnosti. Letna karta za partnerja zaposlenega tako znaša 100 EUR, za prvega otroka zaposleni za letno karto odšteje 50 EUR, drugi otroci vstopajo v bazenski kompleks brezplačno. Obisk bazenov, savn in fitnesa s strani zaposlenih narašča. Med bolj obiskane aktivnosti spadajo še pilates, joga in fitnes. Aktivnosti promocije zdravja, ki spadajo v delovni čas zaposlenega, so zelo dobro obiskane.
Preko vrednotenja aktivnosti promocije zdravja smo ugotovili, da se zaposleni udeležujejo aktivnosti promocije zdravja, če se le-te izvedejo v terminu takoj po njihovem delavniku. Ob prostih dneh in dneh, ko delajo v drugi izmeni, se zaposleni na delovno mesto ne vračajo radi. V družbi Thermana d. d. smo urnike aktivnosti promocije zdravja zato uskladili in prilagodili delovnemu času zaposlenih.
 
Dejan Jelen
Wellness mentor
V družbi Thermana d. d. smo urnike aktivnosti promocije zdravja zato uskladili in prilagodili delovnemu času zaposlenih.