Poslovni coaching za vodje  

Poslovni coaching je proces, ki omogoča pospešen razvoj in večjo uspešnost posameznikov in podjetij. V vodstvih velikih svetovnih in tudi slovenskih podjetij so coachi in coaching že zdavnaj del vsakdanje poslovne prakse. Poznamo več vrst poslovnega coachinga za vodje, in sicer:
  • timski ali projektni coaching,
  • situacijski coaching,
  • coaching sprememb.
Timski ali projektni coaching - temelji na upravljanju s timskimi strategijami, da bi dosegli čim boljše rezultate.
Situacijski coaching - se usmerja na izboljšanje neke poslovne dejavnosti v določenih okoliščinah.
Coaching sprememb - pomaga posameznikom pri zamenjavi delavnega mesta, pri prevzemanju in opravljanju drugačne funkcije v podjetju.
Številna podjetja in ustanove uporabljajo zgoraj omenjene vrste coachinga tudi zato, da bi nadomestili ali dopolnili izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Glede na to, da je coaching vsebinsko usmerjen k točno določenim ciljem in rezultatom, je za dosego resničnih in učinkovitih rezultatov učinkovitejši od standardnih oblik izobraževanja in svetovanja.
Coaching kot ravovesje
Coaching pomaga zaposlenim doseči ravnovesje med njihovimi osebnimi potrebami in razvojnimi potrebami podjetja. Omogoča tudi hitrejše doseganje različnih ciljev zaradi katerih podjetja ne želijo izgubiti ključnih zaposlenih.
Coaching v številkah
Po raziskavi International Personnel Management Association se s klasičnim in standardnim izobraževanjem, produktivnost podjetij poveča za 22%, medtem ko se s coachingom poveča za 78%. Investicijskim podjetjem, ki vlagajo v coaching, se  investicije povrnjeno v višini 500% (La Repubblica – 25. 11. 2003). Če to prevedemo v denar, je vrednost in prednost coachinga, nedvomno velika.  
Pomembno vprašanje, ki spremlja poslovni coaching, je, kako z osebnostnim razvojem posameznih vodij bodisi preko njihove osebne dejavnosti ali timskega dela, narediti podjetje učinkovitejše? Da bi čimbolj praktično odgovorili na to vprašanje, poslovni coaching ponuja naslednje rešitve kot aktivnosti:
  •  osebnostni razvoj vodij v "neterapevtskem" okolju, ki je v sozvočju s cilji podjetja,
  • podjetniško svetovanje, ki temelji na načelu "eden z enim",
  • preoblikovanje podjetja z osebno in organizacijsko naravnanostjo k ciljem v prihodnosti.
Jelica Pegan Stemberger
NLP trener in coach za hitro rast podjetij
http://www.glottanova.si/
Poslovni coaching je proces, ki omogoča pospešen razvoj in večjo uspešnost posameznikov in podjetij.