Kaj pomeni življenjski slog?

Rrancoz Buffon, mislec razsvetljenske dobe, ko smo imeli Zoisa, Vodnika in Linharta, je zapisal znano misel: “Le style, c’est l’homme”, “Stil je človek”. Odmevala je in še odmeva daleč prek francoskih mej. Postala je svetovna. Hotel je poudariti, da so spoznanja bogastvo vseh ljudi, medtem ko je stil ali slog, v katerem jih kdo zapiše, človekova osebna last: misel je občečloveška, slog je last njenega izpovedovalca.
Zadnja leta pogosto slišimo in beremo o življenjskem slogu. Ste se sploh vprašali, kaj pravzaprav življenjski slog pomeni? Profesor sociologije David Chain iz Univerze Durham pravi, da je »življenjski slog« odraz sodobnosti, saj predstavlja osvoboditev posameznika, ki lahko izbira. Samo po sebi je razumljivo, da vsak posameznik ni do konca svoboden. Zlasti v pomenu materialne svobode ne. Bolj je družba bogata, bolj raznoliki so življenjski slogi ljudi v njej. Tako poznamo več vrst življenjskih slogov in jih lahko delimo nekako laično takole:
  • Po vsebnosti (pravi, zdravi, dobri, uravnoteženi, športni…).
  • Generacijski (najstniški, upokojenski).
  • Po aktualnosti (moderen, klasičen, 60tih).
  • Po socialni in geografski pripadnosti (angleški, nemški, balkanski).
  • Življenjski slogi, ki so zasnovani na vrednotah (družinski, utilitarni, hedonistični, altruistični, potrošniški, vzdržnostni )…
Življenjski slog kot odraz potrošniške družbe
Življenjski slog je tudi »proizvod« potrošniške družbe, ki nam je nadvse enostavno vsilila, da se proizvodi in storitve (oblačila, obutev, oprema, prevozna sredstva, potovanja …) uporabijo za oblikovanje lastne identitete in za razlikovanje lastne identitete od identitet drugih. Z življenjskim slogom je tako brez dvoma povezana tudi moda. Chain pravi, da moda predstavlja pomemben člen v komuniciranju, ker z načinom oblačenja sporočamo svetu, kateri skupini ljudi pripadamo.
Naš osebni življenjski slog je odraz našega mišljenja in delovanja. Naše mišljenje in delovanje pa je odvisno od naših vrednot, prepričanj, stališč, interesov, izkušenj, znanja, kompetenc, ...
Področje življenjskega sloga je torej pestro, je vse to, kar smo.  V rubriki Življenjski slog bomo pisali o življenjskem slogu, ki posameznika podpira, mu omogoča, da je zdrav, vitalen, da se dobro počuti, je izpolnjen. Zato  mora biti življenjski slog uravnotežen, zdrav, aktiven. 

Jelica Pegan Stemberger, prof. 
Naš osebni življenjski slog je odraz našega mišljenja in delovanja. Naše mišljenje in delovanje pa je odvisno od naših vrednot, prepričanj, stališč, interesov, izkušenj, znanja, kompetenc, ...