NLP coaching v poslovnem okolju

Vsi že vemo, da se poslovno okolje spreminja vse hitreje. Vse več strank v kozmetiki, velnesu in drugih storitvenih dejavnostih, se zaveda svoje individualnosti in pomembnosti, ter pričakuje prilagoditev ponudbe storitev in proizvodov lastnim pričakovanjem. Zato nikakor ni več dovolj ustvariti samo kakovostno ponudbo in znati prodati. Pravi poslovni izziv vse bolj postaja sposobnost podjetja za učinkovito, zlasti pa hitro prilagajanje individualnim potrebam strank.
Uspešna podjetja razvijajo in uporabljajo različne strategije. Z nekaterimi načrtno ustvarjajo potrebe strank po svoji ponudbi storitev ali proizvodov, z drugimi strategijami pa prilagajajo svojo ponudbo potrebam določenih skupin strank.
Učinkovit razvoj kadrov ?
Dejstvo je, da razvoj podjetij temelji na razvoju vseh zaposlenih. Učinkovit razvoj kadrov naj bi na vseh področjih in ravneh znotraj podjetja spodbujal razvoj različnih načinov za povečevanje kakovosti poslovanja, učinkovitosti v prilagajanju potrebam strank, ter vplival na povečevanje ali ohranjanje ravni njihovega zadovoljstva. Načini za razvoj zaposlenih so različni, saj temeljijo na:
  • izobraževanju,
  • kombinaciji izobraževanja in menjavanju področij dela,
  • mentorstvu pri delu s ključnimi kadri,
  • različnih oblikah poslovnega coachinga za vodje in druge zaposlene (individualni ali skupinski ravni).
Razlika med poslovnim coachingom in poslovnim svetovanjem
  • Svetovanje je proces, v katerem svetovalec na podlagi analize podjetju svetuje in predlaga "pravo pot do uspeha". S pomočjo svetovanja se podjetje razvija hitreje, skrb za trajnostni razvoj zaposlenih pa ni tako pomembno.
  • Coaching je proces, v katerem coach pomaga podjetju, da samo najde »pravo« pot. S pomočjo coachinga se posamezniki in posledično podjetje razvijajo hitreje, bolj poglobljeno in celostno in kar je izjemno pomembno, trajno.

Jelica Pegan Stemberger
NLP trener (mednarodna  NLP licenca INLPTA)
http://www.glottanova.si/
Pravi poslovni izziv vse bolj postaja sposobnost podjetja za učinkovito, zlasti pa hitro prilagajanje individualnim potrebam strank.