Nekaj izhodišč coachinga

Dobro je poznati nekaj izhodišč, ki se pojavljajo na področju zmožnosti  doseganja rezultatov, ter so povezani s coachingom. Naj jih naštejem iz različnih spletnih virov le nekaj:
  • Vsakdo med nami ima potenciale in jih lahko razvija.  Osnovna predpostavka: Lahko smo več kot to kar smo.                                                          
  • Vsakdo med nami se je zmožen in sposoben razvijati zahvaljujoč pozitivnim potencialom, ki so v nas. Osnovna predpostavka: Vedno lahko dosežemo več, če pozitivne potenciale, ki so v nas, nenehno razvijamo.
  •  Odnos do osebnega razvoja nam omogoča, da mobiliziramo več virov, da bi dosegli cilje in rezultate. Osnovna predpostavka: Coaching je tudi odnos in hkrati način kako  gledamo na stvari, dogodke, osebe, ... To pomeni, da nam coaching pomaga povečati nabor lastnih virov, sposobnosti in zmožnosti.
  • Coach skozi oseben odnos in dober stik pomaga stranki, da lažje in zlasti hitreje ustvari napredek na poti do želenega rezultata. Osnovna predpostavka: Coaching je proces, ki stranki pomaga, da doseže močan učinek in napredek na področju izboljšanja rezultatov.
  • Naša energija, strategije, ki jih uporabljamo in osebnost so vgrajene v trdno in usklajeno celoto. Delovanje na enem od navedenih elementov lahko izboljša našo uspešnost. Delovanje na vse tri elemente hkrati pa ima sinergijski učinek, ki je veliko večji kot je vsota učinkov, če bi delovali na vsak element posebej. Osnovna predpostavka: Koncept "coaching trikotnika" postavlja coaching na položaj meta discipline.
  • Tip odnosa (vodenja in sodelovanja coacha ter stranke) v veliki meri vpliva na proces spremembe in proces spreminjanja. Osnovna predpostavka: Zgornji koncept izvira iz športa (Horn 1992) in pojasnjuje, da je posebno usposabljanje strokovnjakov (coachev) zaradi zahtevnosti področja nujno ter potrebno.

Jelica Pegan Stemberger
LP trener in coach za hitro rast podjetij
http://www.glottanova.si/ 
 
Dobro je poznati nekaj izhodišč, ki se pojavljajo na področju zmožnosti doseganja rezultatov, ter so povezani s coachingom.