Moj začetek razumevanja duševnega velnesa

Ko sem začela študirati velnes na Višji strokovni šoli za velnes in kozmetiko v Ljubljani, se pravzaprav nisem zavedala, kakšen študij me čaka. Po pravici povedano, sem imela malo znanja o tem, kaj velnes pravzaprav je.
Kot začetnici na tem področju so mi bili znani samo t. i. velneški centri s svojevrstnimi storitvami, programi. Za študij velnesa sem se na podlagi predmetnika odločila, ker sem si ga predstavljala kot neko življenjsko izkušnjo, pot, ki jo je vredno prehoditi.
Zdrav način življenja je nekaj, kar koristi vsakemu človeku. Sama sem bila zaradi nekaterih zdravstvenih težav prisiljena spremeniti svoj način življenja, tako na duševni kot na telesni – fizični ravni. Preden sem spoznala koncept velnesa, sem imela malo znanj in izkušenj s področja zdravega načina življenja.
Želja po pozitivnih spremembah
Med študijem me je zanimal t. i. duševni velnes, čeprav mi je bilo to področje na začetku še najmanj znano. Duševni velnes vključuje vse dejavnosti, ki omogočajo človeku pridobivanje različnih znanj in spoznanj, ter aktivno delovanje na področju osebnostne rasti. Najbolj razširjene storitve na tem področju so izobraževalne dejavnosti, tako na osebni ravni kot v delovnih okoljih.
Zame osebno pomeni duševni velnes sprostitev uma in telesa, z aktivnostmi, kot so meditacija, branje knjig, sprehodi v naravi, ter spremljanje in uporaba različnih novih znanj s področja zdravja in dobrega počutja. Želja po pozitivnih spremembah v življenju, v lastnem delovanju in mišljenju me je spodbudila, da se učim, uporabim znanje s področja zdravega načina življenja tako v delovnem okolju kot v osebnem življenju.
Konec prvega letnika sem se udeležila tečaja nevro-lingvističnega programiranja oz. NLP. To je bila moja prva izkušnja duševnih aktivnosti s področja izobraževanja za osebnostno rast in razvoj. Danes s tem znanjem lažje dosegam želene cilje, rastem, se spreminjam. Dobljeno znanje in pozitivne izkušnje želim deliti tudi z drugimi, ter na ta način prispevati in pomagati ljudem na področju duševnega velnesa.
Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu (Ghandi)
V teoriji se sliši lažje, praksa pa je tisto, kar si sam pripravljen storiti za spremembe – zase in za druge. Z mojim aktivnim pristopom na vseh omenjenih področjih je prišlo do želenih sprememb. Boljše fizično počutje sem okrepila s prehrano in gibanjem. Največje spremembe pa so se vrstile na duševnem in duhovnem področju, kjer sem z novim znanjem in izkušnjami pridobila na večji samozavesti in volji do življenja. Meni osebno je to razgiban in zanimiv način življenja.
''Po mojih izkušnjah je jasno, da se pravzaprav vsakdo spremeni, če se potrudi za to'' (njegova svetost 14. Dalajlama).
 
Ines Klemenčič
Študentka programa Velnes 
Zame osebno pomeni duševni velnes sprostitev uma in telesa, z aktivnostmi, kot so meditacija, branje knjig, sprehodi v naravi, ter spremljanje in uporaba različnih novih znanj s področja zdravja in dobrega počutja.