Kdo je lahko coach v podjetju?

Poleg zunanjega coacha (ta je velikokrat lahko samo v vlogi trenerja ali mentorja) je priporočljivo, da podjetja prakticirajo tudi »notranje« coache. Notranji coach je lahko neposredno nadrejeni, torej vodja, lahko pa je to tudi katerikoli član tima. Vsako podjetje lahko na podlagi veščin in obveznosti, ki jih imajo zaposleni, odloči, kdo bodo coachi v organizaciji. Mnogi strokovnjaki za coaching svetujejo, naj bo coach oseba iz tima, torej »timski igralec«. Vodje naj bi prav tako poznali coaching in naj bi se hkrati pojavljali tudi v vlogi mentorja.
In kako je pri nas?
V Sloveniji je coaching že kar nekaj časa prisoten, novost pa predstavlja NLP coaching. Od ostalih »coachingov« se razlikuje po uporabi komunikacijskih veščin neurolingvističnega programiranja, ki predstavlja eno najbolj učinkovitih tehnik komuniciranja. Izvajajo ga mednarodno certificirani NLP coachi, ki so strokovnjaki za coaching in NLP.
Organizacija, ki se v Sloveniji ukvarja z izobraževanjem mednarodno certificiranih NLP coachev je Glotta Nova, ki usposablja vodje za uporabo coachinga pri vodenju, ter izvaja coaching kot proces, v katerega se vključujejo vodje, drugi zaposleni ali timi. Glotta Nova izvaja tudi coaching za podjetja in posameznike, ter usposabljanje notranjih coachev v podjetjih. 
20% ustvari 80%  
Po podatkih, ki so dostopni v svetovno znanih poslovnih revijah, 20% zaposlenih v podjetju ustvari 80% dobička.  
Mnogi se sprašujemo, kako povečati učinkovitost ravno teh 80% zaposlenih, kako izboljšati njihove veščine, kako pri zaposlenih razviti občutek samovodenja, ustvarjalnost, ... Ugotovitve kažejo, da so zaposleni premalo organizirani in zato posledično premalo učinkoviti. 
Povezava med motivacijo in učinkovitostjo
  • Če je nekdo učinkovit, dobro dela in dosega rezultate, je bolj motiviran.
  • Če so ljudje bolj motivirani, se izboljšuje kakovost timskega dela.
  • Če se izboljša kakovost timskega dela, se izboljša učinkovitost in motivacija celotnega tima. Tako dobimo bolj zadovoljne zaposlene ter posredno bolj zadovoljne in lojalne  stranke.
  • Če so stranke bolj zadovoljne, več prodamo in imamo boljše poslovne rezultate.
Skratka, coaching zvišuje sposobnosti in zmožnosti zaposlenih, izboljšuje motivacijo, zvišuje učinkovitost, izboljšuje rezultate dela, skratka  zvišuje kakovost dela v podjetju.
Ali je vrhunski športnik laho brez trenerja?
Ste že slišali za vrhunskega športnika, ki ne bi imel trenerja? Verjetno bi ga iskali s povečevalnim steklom in še takrat nismo prepričani, da bi ga sploh našli. Lahko bi rekli, da je trener/coach tista oseba, ki športniku pomaga »najti« vrhunskega športnika v sebi. Uspešno podjetje lahko v marsičem primerjamo z uspešnim športnikom oziroma tekmovalno ekipo, le da pri podjetju igrišče zamenja trg in nasprotniki se prelevijo v konkurenco.
 
Jelica Pegan Stemberger
NLP trener in coach za hitro rast podjetij
http://www.glottanova.si/
http://www.glottanova.si/
Poleg zunanjega coacha (ta je velikokrat lahko samo v vlogi trenerja ali mentorja) je priporočljivo, da podjetja prakticirajo tudi »notranje« coache.