Kdaj začeti živeti zdrav življenjski slog?

Zdrav življenjski slog  - o njem beremo, poslušamo, marsikaj vemo, ... Ga tudi v resnici živimo?
Po novejših spoznanjih in stališčih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije in preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.
Ta definicija torej opredeljuje zdravje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote.  Zdravje je torej dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti nenehnega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.
Kaj pomeni zdrav življenjski slog?
Zdrav življenjski slog je usmeritev posameznika in družbe, da doseže, vzdržuje in krepi zdravje v kateremkoli obdobju vsakega posameznika.
Zdrav življenjski slog vključuje:  
  • zdravo in uravnoteženo prehranjevanje,    
  •  redno telesno, duševno in duhovno aktivnost,                          
  • pozitivno naravnanost, 
  • skrb za nenehno osebno rast in vseživljenjsko učenje.
Veliko nas je, ki se sprašujemo, katera so tista leta, ki so prava, da začnemo z zdravim življenjskim slogom. Ko smo mladi? Okrog 40-tih? Ko smo starejši?
Ni starostne omejitve, kdaj začeti živeti pravo in zdravo življenje. Vsak trenutek v našem življenju je pravi za tak začetek.
Prav gotovo kdaj razmišljate, kako so živeli vaši starši, vaši stari starši, primerjate njihovo življenje z vašim življenjem danes. To je dober način razmišljanja, da ugotovite, kaj je zdravo in kaj ne. Naši starši in stari starši so zbolevali redko, niso bili toliko izpostavljeni stresu, kot smo danes mi, jedli so energetsko in vitaminsko/mineralno polnejšo hrano. Živeli so življenje, ki je vsekakor bilo bolj zdravo od našega. Pomislimo na hrano - ni bilo hitre hrane; na spanje - ljudje so šli spat, da bi spali in ne, da bi gledali TV; na delovnih mestih ni bilo računalnikov in delovna mesta so bila manj tehnološko avtomatizirana in opremljena, kot so danes. Seveda. Bili so drugi časi!
Danes je veliko več udobnosti. Toda za to plačujemo visoko ceno. Ne govorim o alkoholu, cigaretah in drugih razvadah. Te so morile tudi nekoč! Ampak o prehrani, o stresu, o gibanju, o upravljanju časa in okolja, o naših odnosih z drugimi, ...
  
Jelica Pegan Stemberger
NLP trener
www.glottanova.si 
Zdrav življenjski slog - o njem beremo, poslušamo, marsikaj vemo, ... Ga tudi v resnici živimo?