Dr. Nada Trtnik, zakonska in družinska terapevtka

Imam doktorat in specializacijo iz Zakonske in družinske terapije ter usposabljanje za Imago edukatorko in terapevtko za delo z otroki. Na kongresih sem predstavila več znanstvenih prispevkov. Vključena sem v redno supervizijsko spremljanje terapevtskega dela. Sem članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.
S psihoterapijo se ukvarjam že več kot 12 let. V tem času sem izvedla preko 5.500 ur psihoterapije s posamezniki, pari, otroki in družinami. Vodila sem preko 120 predavanj in delavnic na temo izboljšanja medosebnih odnosov in odnosov v podjetjih. Tekom zadnjih let sem vodila več kot 10 celoletnih terapevtskih skupin za pare in odrasle otroke alkoholikov.
V naše odnose si želim vnašati več razumevanja, povezanosti in sočutnosti. Naša skupna odgovornost je, da se stalno učimo in nadgrajujemo znanja in veščine, ki nam pomagajo da se imamo bolj radi in da z bolj odprtim srcem sprejemamo druge. Na poti do polnega življenja vam s strokovnim znanjem, srčnostjo in podporo pomagam tudi jaz. Ordinacije imam v Postojni, Kopru in Ljubljani.

Več o meni http://odnos.org/ 
V naše odnose si želim vnašati več razumevanja, povezanosti in sočutnosti