Navodila za pripravo informacij o vašem dogodku
Za poenotene objave dogodkov, seminarjev, delavnic, predavanj, ...  posredujte podatke po alinejah:
  • Naslov dogodka.
  • Kraj, datum, uro dogodka.
  • Znesek kotizacije oz. informacijo, ali gre za brezplačni dogodek.
  • Informacije udeležencem (ali je število udeležencev omejeno; kaj morajo prinesti s seboj,  …, skratka vse, kar je pomembno za njihovo udeležbo).
  • Kratek opis dogodka (vsebuje naj informacije, ki so pomembne), podrobnosti si bodo obiskovalci prebrali na linku dogodka, ki ga tudi posredujte.
  • Fotografijo, ki je pomembna za predstavitev dogodka, pripnite k mailu in dopišite njen naslov (v primeru, da imate več dogodkov, za vsakega posebej pripnite fotografijo in jo poimenujte glede na vsebino dogodka). 
  • Kontaktna oseba (ime in priimek, naslov, telefon, e-pošta).
V primeru pomanjkljivih informacij dogodek ne bo objavljen.
Kontakt
E: info@velnes.si